Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła wydaniem postanowienia o umorzeniu śledztwo w sprawie sprowadzenia w dniu 2 czerwca 2019 r. na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach to jest o czyn z art. 163§1 k.k. wobec stwierdzenia że czyn nie wypełniał znamion czynu zabronionego.

W toku postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy, w tym przeprowadzono przesłuchania w charakterze świadków pracowników w/w punktu, zabezpieczono dokumentację dotyczącą organizacji pracy, zasad funkcjonowania kamer termowizyjnych, dokonano sprawdzenia funkcjonowania systemów i procedur przeciwpożarowych, a także zabezpieczono zapis monitoringu wizyjnego obejmującego miejsce, ujawnienia źródła ognia.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Kaliszu postępowanie przeciwko 34 letniemu mieszkańcowi Ostrowa Wielkopolskiego, któremu zarzucono zabójstwo znajomej.

W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy mężczyźnie zarzucono, że w dniu 26 maja 2019 r. działając umyślnie z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia, to jest przewidując się i godząc z wystąpieniem w/w skutku, w czasie spotkania towarzyskiego przewrócił pokrzywdzoną na podłogę, wielokrotnie uderzał ją pięścią w okolice twarzy i głowy, a także kopał po całym ciele, w wyniku czego pokrzywdzona doznała szeregu ciężkich obrażeń ciała, które skutkowały jej zgonem w dniu 27 maja 2019 r. pomimo udzielenia szpitalnej pomocy medycznej.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. prowadzi postępowanie przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, którzy przełamując zabezpieczenia sieci internetowej jednego z banków świadczących usługi bankowości elektronicznej dokonali nieuprawnionych wypłat z kont podmiotów gospodarczych z południowej Wielkopolski środków pieniężnych w wysokości ponad 718.000 zł.
Jak ustalono w dniu 2 lipca 2019 r. posługując się zduplikowanymi kartami SIM i za pośrednictwem sieci Internet, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej bez upoważnienia i przełamując zabezpieczenia dokonali kilkunastu transakcji dokonując wypłat na ustalony rachunek bankowy, z którego w tym samym czasie dokonali zapłaty za zamówione dzień wcześniej 14 sztabek złota, które jeszcze tego samego dnia w województwie śląskim odebrali.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi śledztwo przeciwko 40-letniemu mężczyźnie, mieszkańcowi Ostrowa Wielkopolskiego podejrzanemu o usiłowanie dokonania napadu na jedną z placówek bankowych.
W oparciu o poczynione ustalenia prokurator zarzucił mu, że w dniu 19 sierpnia 2019 r. około godziny 1530 w jednej z placówek bankowych w Ostrowie Wielkopolskim usiłował dokonać kradzieży pieniędzy w ten sposób, że po wejściu na teren placówki bankowej i krzycząc „to jest napad!” kierował w stronę trojga pracowników banku przedmiot przypominający broń.

Wyrokiem z dnia 17 lipca 2019 r Sąd Okręgowy III Wydział Karny w Kaliszu Odwoławczy rozpoznał apelację sporządzony przez Prokuratora Rejonowego w Kaliszu, uwzględnił ją nakładając na skazanych wnioskowany obowiązek informowania kuratora sądowego o przebiegu próby i w pozostałym zakresie utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu dnia 10 grudnia 2018 r.

Prokurator zarzucił 3 skazanym ówczesnym funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, że przesłuchiwani w charakterze świadków w latach 2015-2016 r. będąc uprzedzonymi o odpowiedzialności karnej grożącej za mówienie nieprawdy lub zatajenie prawdy, kolejno przed Prokuratorem oraz Sądem złożyli mające służyć za dowód zeznania podając nieprawdę co do okoliczności przebiegu interwencji służbowej z dnia 14 sierpnia 2015 r. w tym, że zatrzymany miał zdjęte kajdanki, machał rękoma i nogami, używał słów wulgarnych, a także kopnął podejmującego interwencję, co miało doprowadzić do zgodnego z prawem użycia pałki służbowej przez jednego z ustalonych funkcjonariuszy policji czym utrudnili prowadzone przez Prokuratora i Sąd postępowanie.