Prokurator Rejonowy w Krotoszynie nadzoruje postępowanie przeciwko 40 letniemu mieszkańcowi powiatu krotoszyńskiego, podejrzanemu o posiadanie na twardym dysku swojego komputera w celu rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich w postaci co najmniej 207 zdjęć i 43 filmów w/w kategorii.
Zatrzymany na polecenie Prokuratora mężczyzna zastał przesłuchany w charakterze podejrzanego i przyznał się do przedstawionych mu zarzutów.

Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Ostrowie Wlkp. zakończył w dniu 15 marca wydaniem wyroku skazującego postępowanie przeciwko 66 letniemu mieszkańcowi powiatu ostrowskiego, wobec którego Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp. skierował akt oskarżenia zarzucając mu że w okresie pomiędzy wrześniem 2017 r. a 25 kwietniem 2018 r. działając ze szczególnym okrucieństwem znęcał się nad posiadanymi przez siebie zwierzętami w postaci sześciu sztuk bydła, oraz czterech sztuk trzody chlewnej,  w ten sposób że utrzymywał je w niewłaściwych warunkach bytowania, w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa, bez dostępu do pokarmu i wody, a nadto nie utylizował zwłok padniętych zwierząt, w wyniku czego zwierzęta te narażone były bezpośrednio na zakażenie bakteryjne i wirusowe, a także wdychały wywołujące toksyczne działanie na wątrobę gazy gnilne.

Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. umorzył śledztwo w sprawie narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieumyślnego spowodowania śmierci 59 letniego mieszkańca Ostrowa Wlkp. w dniu 7 czerwca 2017 r. przez dyspozytora Ratownictwa Medycznego w Kaliszu oraz załogę pogotowia ratunkowego w Ostrowie Wlkp. wobec stwierdzenia, że czyn nie zawierał znamion czynu zabronionego.
W toku przeprowadzonego postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy w tym przeprowadzono przesłuchania szeregu świadków w osobach pracowników numeru alarmowego ratownictwa medycznego, pracowników pogotowia ratunkowego, a także funkcjonariuszy policji wykonujących czynności służbowe w związku ze zdarzeniem objętym postępowaniem.

Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. nadzoruje prowadzone przez Wydział Spraw Wewnętrznych Policji w Poznaniu postępowanie przeciwko funkcjonariuszowi Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.
W dniu 14 listopada 2018 r. zatrzymano 36 letniego mężczyznę, któremu Prokurator przedstawił zarzuty dotyczące powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych oraz oszustwo.

Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie z urzędu wszczęła śledztwa w sprawie narażenia w dniu 28 września 2018 r. na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia 6 miesięcznego niemowlęcia płci męskiej przez personel medyczny izby przyjęć SPZOZ w Krotoszynie.
Celem weryfikacji doniesień medialnych dotyczących odmowy hospitalizacji dziecka co do którego istniało uzasadnione podejrzenie połknięcia ciała obcego w postaci agrafki, jeszcze w dniu 29 września 2018 r. Prokurator  zlecił funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie zabezpieczenie dokumentacji medycznej dotyczącej udzielonych świadczeń medycznych z placówek, do których udali się rodzice dziecka w dniu 28 września 2018 r., a także przesłuchanie rodziców dziecka oraz zabezpieczenie zapisów monitoringu SOR SPZOZ w Krotoszynie.