Prokurator Rejonowy w Kaliszu prowadzi postępowanie przeciwko dwóm mieszkańcom Kalisza, w wieku 27 i 26 lat podejrzanym o dopuszczenie się zgwałcenia młodej kobiety na terenie przyległego do zbiornika wodnego w pobliżu ulicy Częstochowskiej.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, Prokurator, zarzucił mężczyznom, że w dniu 22 lipca 2018 r. działając wspólnie i w porozumieniu, nakłonili pokrzywdzoną by udała się z nimi w odosobniony teren, a następnie używając przemocy skutkujących powstaniem obrażeń ciała naruszających czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni dopuścili się jej zgwałcenia, po czym zabrali należący do niej telefon komórkowy marki iphone 6s wartości 800 zł.

Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp zakończył skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Kaliszu postępowanie w sprawie wybuchu gazu ziemnego w wyniku rozszczelnienia gazociągu gazu ziemnego Gustorzyn-Odolanów zagrażającego zdrowiu i życiu wielu osób, a także mieniu w wielkich rozmiarach do którego doszło w Jankowie Przygodzkim w dniu 14 listopada 2013 r.
W toku mającego skomplikowany charakter postępowania prowadzonego pod nadzorem Prokuratora zgromadzony został obszerny materiał dowodowy, w tym uzyskano szereg specjalistycznych opinii biegłych, różnych specjalności, w tym min przeprowadzono badania radiograficzne spoin elementów gazociągu, a także uzyskano opinię mechanoskopijną rur wykluczającą działanie na nich narzędzi takich jak łyżka koparki, uzyskano również opinię inżynieryjno-geologiczną, a także przeprowadzano dowody z innych opinii i ekspertyz, w tym Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Katedry Konstrukcji Metalowych oraz Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, a także Instytutu Inżynierii Materiałowej Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej, których końcowe wnioski pozwoliły na ustalenie, że bezpośrednią przyczyną zdarzenia były nieprawidłowości w prowadzonych pracach budowlanych.

Prokurator Rejonowy w Jarocinie skierował do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec 33 letniej pracownicy jednego ze sklepów spożywczych podejrzanej o sprzedaż alkoholu osobom poniżej lat 18.
Jak ustalono, kobieta będąc zatrudnioną w jednym z jarocińskich sklepów spożywczych w charakterze sprzedawcy w dniu 22 marca 2018 r. sprzedała alkohol w postaci 3 piw nieletniemu poniżej lat 18, czym wypełniła znamiona występku z art. 43 ust 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Prokurator Rejonowy w Kaliszu. prowadzi postępowanie przeciwko 31 letniemu mieszkańcowi Kalisza podejrzanemu o spowodowanie ciężkiego kalectwa w postaci utraty wzroku to jest o czyn z art. 156§1 pkt 2 k.k.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, w tym opinie biegłego z zakresu medycyny sądowej Prokurator, zarzucił mężczyźnie, że w  dniu 1 czerwca 2018 r. w godzinach wieczornych wyszedł z miejsca swego zamieszkania, na ulicę gdzie z pistoletu pneumatycznego oddał dwa strzały do 19 letniego pokrzywdzonego trafiając go w plecy oraz twarz.

Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. nadzoruje śledztwo przeciwko 17 mieszkańcom Kalisza i Ostrowa Wlkp. podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu obrót substancjami odurzającymi i psychotropowymi.
W dniu 16 maja 2018 r. na polecenie Prokuratura funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Kaliszu dokonali jednoczesnego zatrzymania 14 osób oraz przeprowadzili przeszukania 21 lokali mieszkalnych i użytkowych zajmowanych przez w/w osoby.