Prokurator Rejonowy w Kaliszu umorzył śledztwo w sprawie sprowadzenia pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach w budynku wielorodzinnym przy ulicy Dobrzeckiej, do którego doszło w dniu 15 kwietnia 2017 r. wyniku którego uszkodzone zostało mienie należące do 11 pokrzywdzonych, a suma łącznych strat wyniosła ponad 414.000 zł
W toku mającego skomplikowany charakter postępowania, w jego początkowym etapie uzyskano opinię biegłego zakresu ochrony przeciwpożarowej, który jako przyczynę zdarzenia powstania ognia wskazał ujawniony na jednym z mieszkań zdjęty z kuchenki elektrycznej garnek, którego zawartość miała ulec zapłonowi skutkującemu rozprzestrzenieniem się ognia na elementy palne pochłaniacza, a następnie drewnianych szafek wiszących nad źródłem ognia.

Prokurator Rejonowy w Krotoszynie prowadzi postępowanie przeciwko 42 letniemu mężczyźnie podejrzanemu o usiłowanie gwałtu na terenie jednej z podkrotoszyńskiej miejscowości.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, Prokurator, zarzucił mężczyźnie, że w dniu 18 marca 2018 r. mężczyzna usiłował dopuścić się przy użyciu przemocy gwałtu na szkodę pokrzywdzonej, zamiaru swego jednakże nie realizując z uwagi opór stawiany przez nią skutecznie opór.

Prokurator Okręgowy w Ostrowie Wlkp zakończył skierowaniem aktu oskarżenia śledztwo przeciwko trzem mieszkańcom Kalisza w wieku 29,35 i 36 lat, którym zarzucono, że działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru wspólnie i w porozumieniu w celu osiągniecia korzyści majątkowej wytwarzali znaczną ilość substancji psychotropowych w postaci amfetaminy oraz posiadali znaczną ilość środków odurzających.
Jak ustalono, w toku powierzonego Centralnemu Biuru Śledczemu Policji w Kaliszu postępowania, w jednym z wynajętych garaży na terenie podkaliskiej miejscowości mężczyźni stworzyli swoistego rodzaju laboratorium chemiczne, gdzie zostali zatrzymani na gorącym uczynku w trakcie nielegalnej produkcji.

Prokurator Rejonowy w Kaliszu prowadzi postępowanie przeciwko 34 letniemu mężczyźnie podejrzanemu o dopuszczenie się przestępstwa o charakterze seksualnym na szkodę 7 letniej pokrzywdzonej, a także znęcania się nad w/w oraz innym 4 letnim pokrzywdzonym.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, w tym opinie powołanych w sprawie biegłych Prokurator, zarzucił mężczyźnie, że w okresie pomiędzy sierpniem 2016 r, a styczniem 2017 r. w Kaliszu wykorzystując nieporadność pokrzywdzonej z uwagi na jej wiek, pozbawiał ją wolności poprzez zamykanie w łazience, a następnie dopuszczał się względem niej zachowań o charakterze seksualnym.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp prowadzi śledztwo przeciwko 32 letniemu funkcjonariuszowi Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, podejrzanemu o niedopełnienie obowiązków służbowych w związku z interwencją na jednym z łódzkich osiedli w sierpniu ubiegłego roku.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator zarzucił mężczyźnie, że 19 sierpnia 2017 r. podczas interwencji w jednym z łódzkich bloków w Łodzi, jako dowódca patrolu policyjnego, nie dopełnił obowiązków służbowych, w trakcie których posiadał ( którą to okoliczność ustalono w toku postępowania w oparciu o analizę korespondencji radiowej) wiedzę o możliwości przetrzymywania zaginionej pokrzywdzonej wbrew jej woli w jednym z bloków przez to że zaniechał wbrew obowiązującym go pragmatykom wewnętrznym, osobistego dokonania sprawdzenia wnętrza lokalu mieszkalnego i zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed zatarciem śladów i poprzestał na uzyskaniu relacji dokonujących pobieżnego sprawdzenia wnętrza lokalu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.