Prokurator Rejonowy w Jarocinie zakończył postępowanie przeciwko 42 letniemu mieszkańcowi powiatu jarocińskiego oskarżonemu o utrudniania czynności służbowych pracowników Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wlkp. a także naruszania praw pracowniczych poprzez nieodprowadzenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przywłaszczenia składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego ustalono, że prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych oskarżony pomimo doręczanych mu zgodnie z obowiązującą procedurą wezwań do złożenia wyjaśnień oraz dokumentacji związanej z wykonaniem nakazów i wystąpień wydawanych w toku czynności służbowych wykonywanych przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wlkp. w celu utrudnienia prowadzonej kontroli uchylał się od ich wykonania.

Prokurator Rejonowy w Krotoszynie zakończył postępowanie przeciwko 5 mieszkańcom Krotoszyna i okolic w wieku pomiędzy 19 a 48 lat oskarżonym o przestępstwa z ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, a także przestępstwa karnoskarbowe.
Postępowanie pod nadzorem Prokuratury prowadził Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji w Kaliszu.

Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp umorzył wobec niewykrycia sprawcy postępowanie w sprawie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, do którego doszło pomiędzy 23 a 24 października 2016 r. w jednej z miejscowości pod Pleszewem.
Postępowanie nadzorowane pierwotnie przez Prokuraturę Rejonową w Pleszewie zostało przejęte do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wlkp. a czynność śledcze  powierzono funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp prowadzi postępowanie w sprawie wybuchu gazu ziemnego w wyniku rozszczelnienia gazociągu gazu ziemnego Gustorzyn-Odolanów zagrażającego zdrowiu i życiu wielu osób, a także mieniu w wielkich rozmiarach do którego doszło w Jankowie Przygodzkim w dniu 14 listopada 2013 r.
W związku ze zdarzeniem śmierć poniosły 2 osoby, 12 doznało obrażeń ciała,  spłonęło bądź uległo uszkodzeniu kilkanaście budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. umorzyła śledztwo w sprawie zgonu w dniu 27 lipca 2016 ,  mieszkanki Ostrowa Wlkp. na podstawie art. 17§1 pkt 11 k.p.k. to jest wobec stwierdzenia, braku możliwości kontynuowania postępowania przeciwko konkretnej osobie.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, Prokurator dokonał obszernej weryfikacji stanu faktycznego i ustalił, że w godzinach wieczornych w dniu 26 czerwca 2016 r. poprzedzającym zgon, doszło pomiędzy pokrzywdzoną, a inną pozostającą z nią w relacjach towarzyskich ustaloną osobą do kłótni.