Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. nadzoruje śledztwo przeciwko czterem mężczyznom w wieku od 26 do 53 lat podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu wytwarzanie wyrobów tytoniowych, a także przestępstwa karnoskarbowe.
W dniu 1 marca 2018 r. na polecenie Prokuratury funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowy w Poznaniu wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji w Kaliszu oraz Komendą Miejską Policji w Koninie dokonali zatrzymania na terenie jednej z podkaliskich miejscowości na gorącym uczynku produkcji papierosów trzech mężczyzn narodowości ukraińskiej oraz kierującego ich pracą obywatela polskiego - mieszkańca powiatu konińskiego.

Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp.  nadzorował postępowanie przeciwko 27 letniemu mieszkańcowi powiatu ostrzeszowskiego, podejrzanemu o znęcanie się nad psem.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator zarzucił mężczyźnie, że w dniu 4 lipca 2017 w kompleksie leśnym pod Ostrowem Wlkp. znęcał się nad psem, w ten sposób, że w celu porzucenia go w lesie przywiązał go smyczą do drzewa oraz związał tylne łapy taśma klejącą uniemożliwiającą mu poruszanie się i uwolnienie, z jednoczesnym uniemożliwieniem dostępu do wody i pokarmu.

Prokurator Rejonowy w Krotoszynie prowadzi postępowanie przeciwko 42 letniemu mężczyźnie podejrzanemu o dopuszczenie się przestępstwa o charakterze seksualnym na szkodę niepełnosprawnej.
Jak ustalił w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy Prokurator, mężczyzna posiadając świadomość niepełnosprawności intelektualnej pokrzywdzonej i wynikający z powyższego brak zdolności do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem dopuścił się w miejscu publicznym przestępstwa o charakterze seksualnym na szkodę w/w.

Prokurator Rejonowy w Jarocinie zakończył skierowaniem do Sądu aktu oskarżenia postępowanie przeciwko 43 letniej mieszkance Jarocina oskarżonej o doprowadzenie jednej z firm pożyczkowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i wyłudzenia pożyczek gotówkowych na łączną kwotę 7.700 zł
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator ustalił, że oskarżona będąc osobą upoważnioną do zawierania umów pożyczek gotówkowych jako przedstawiciel jednej z firm pożyczkowych, w okresie pomiędzy kwietniem a lipcem 2015 r. dysponując danymi osobowymi klientów, którzy wcześniej korzystali z jej pośrednictwa podrabiała ich podpisy na dokumentacji pożyczkowej i przywłaszczała środki z nich pochodzące.

Prokurator Rejonowy w Kaliszu skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko 58 letniemu mieszkańcowi powiatu kaliskiego podejrzanemu o znęcanie się nad końmi.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy,  w tym opinię biegłego Prokurator ustalił, że w okresie kilkunastu miesięcy do dnia 31 grudnia 2016 r. na terenie swojego gospodarstwa rolnego znęcał się nad czterema końmi w ten sposób, że utrzymywał je w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa, co spowodowało, liczne obrażenia zewnętrzne i wewnętrzne zwierząt oraz nie zapewnił im wystarczającej ilości pokarmu i wody, doprowadzając je do stanu skutkującego zaburzeniami metabolicznymi, a także nie zapewnił im odpowiedniej ilości ruchu oraz opieki weterynaryjnej, gdzie w przypadku dwóch koni przy użyciu pasów uniemożliwiających jakikolwiek ruch zmuszał je do przebywania w nienaturalnej pozycji.