Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie z urzędu wszczęła śledztwa w sprawie narażenia w dniu 28 września 2018 r. na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia 6 miesięcznego niemowlęcia płci męskiej przez personel medyczny izby przyjęć SPZOZ w Krotoszynie.
Celem weryfikacji doniesień medialnych dotyczących odmowy hospitalizacji dziecka co do którego istniało uzasadnione podejrzenie połknięcia ciała obcego w postaci agrafki, jeszcze w dniu 29 września 2018 r. Prokurator  zlecił funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie zabezpieczenie dokumentacji medycznej dotyczącej udzielonych świadczeń medycznych z placówek, do których udali się rodzice dziecka w dniu 28 września 2018 r., a także przesłuchanie rodziców dziecka oraz zabezpieczenie zapisów monitoringu SOR SPZOZ w Krotoszynie.

Prokurator Rejonowy w Kaliszu nadzoruje postępowanie przeciwko 34 letniemu mieszkańcowi Kalisza podejrzanemu min o wytwarzanie znacznych ilości nowych substancji psychoaktywnych tzw. ”dopalaczy”.
Na podstawie dokonanych ustaleń Prokurator zarzucił mężczyźnie wytworzenie w okresie poprzedzającym zatrzymanie zawierającej metaamfetaminę substancji psychoaktywnej w łącznej ilości 3,87 kg brutto, oraz posiadanie nieznacznych ilości substancji psychotropowej  - extasy.

Prokuratura Rejonowa w Kępnie prowadzi śledztwo przeciwko czterem funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, podejrzanym o niedopełnienie obowiązków służbowych w związku z zaniechaniem podjęcia przewidzianych prawem czynności w sprawie kolizji drogowej, do której doszło w dniu 10 listopada 2017 r. Krotoszynie.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator zarzucił funkcjonariuszom, że w dniu 10 listopada 2017 r. pełniąc służbę nie dopełnili obowiązków służbowych, w ten sposób, że podczas podjętej interwencji związanej z ustaleniem personaliów kierującego samochodem osobowym, który oddalił się z miejsca kolizji drogowej, co do którego zachodziło uzasadnione, że mógł kierować pojazdem w trakcie zdarzenia, zaniechali dokonania sprawdzenia w/w pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, a także nie odnotowali w notatnikach służbowych danych tej osoby czym działali na szkodę interesu publicznego.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała akt oskarżenia przeciwko dwóm mieszkańcom Kalisza w wieku 45 i 36 lat podejrzanym o propagowanie ustroju faszystowskiego.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy oraz analizę orzecznictwa Sądu Najwyższego w podobnych sprawach Prokurator zarzucił obu mężczyznom, że w nocy z w dniu 16 września 2017 r. w Kaliszu działając wspólnie i w porozumieniu w miejscu publicznym i przed innymi osobami publicznie propagowali ustrój faszystowski poprzez wykonywanie gestu wyciągnięte ręki, tzw „hitlerowskiego pozdrowienia”.  

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. prowadzi śledztwo przeciwko 33 letniemu mieszkańcowi powiatu ostrowskiego podejrzanemu o zgwałcenie 27 letniej kobiety.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator zarzucił mężczyźnie, że w dniu 31 lipca 2018 r. wykorzystując stan bezradności spowodowany nietrzeźwością oraz używając przemocy fizycznej w celu przełamania oporu pokrzywdzonej dopuścił się jej zgwałcenia.