Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała w dniu 28 grudnia 2007 r. do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 11 osobom podejrzanym o udział w nielegalnym obrocie narkotykami.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. w dniu 27 grudnia 2007 r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 37 osobom podejrzanym o udział w oszustwach związanych z poświadczeniami nieprawdy w fakturach zakupu paliwa.

Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie w dniu 29 grudnia 2007 r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 62-letniemu mieszkańcowi powiatu ostrzeszowskiego podejrzanemu o popełnienie przestępstw z ustawy prawo łowieckie.

Prokuratura Rejonowa w Kępnie postanowieniem z dnia 27 grudnia 2007 r. umorzyła śledztwo w sprawie pożaru zakładu stolarsko-tapicerskiego w Perzowie, pow. kępiński.

Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie w dniu 31 grudnia 2007 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Kaliszu akt oskarżenia przeciwko 6 osobom, podejrzanym o naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.