Prokurator Rejonowy w Kaliszu prowadzi postępowanie przeciwko 34 letniemu mężczyźnie podejrzanemu o dopuszczenie się przestępstwa o charakterze seksualnym na szkodę 7 letniej pokrzywdzonej, a także znęcania się nad w/w oraz innym 4 letnim pokrzywdzonym.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, w tym opinie powołanych w sprawie biegłych Prokurator, zarzucił mężczyźnie, że w okresie pomiędzy sierpniem 2016 r, a styczniem 2017 r. w Kaliszu wykorzystując nieporadność pokrzywdzonej z uwagi na jej wiek, pozbawiał ją wolności poprzez zamykanie w łazience, a następnie dopuszczał się względem niej zachowań o charakterze seksualnym.

Prokurator Okręgowy w Ostrowie Wlkp zakończył skierowaniem aktu oskarżenia śledztwo przeciwko trzem mieszkańcom Kalisza w wieku 29,35 i 36 lat, którym zarzucono, że działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru wspólnie i w porozumieniu w celu osiągniecia korzyści majątkowej wytwarzali znaczną ilość substancji psychotropowych w postaci amfetaminy oraz posiadali znaczną ilość środków odurzających.
Jak ustalono, w toku powierzonego Centralnemu Biuru Śledczemu Policji w Kaliszu postępowania, w jednym z wynajętych garaży na terenie podkaliskiej miejscowości mężczyźni stworzyli swoistego rodzaju laboratorium chemiczne, gdzie zostali zatrzymani na gorącym uczynku w trakcie nielegalnej produkcji.

Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. nadzoruje śledztwo przeciwko czterem mężczyznom w wieku od 26 do 53 lat podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu wytwarzanie wyrobów tytoniowych, a także przestępstwa karnoskarbowe.
W dniu 1 marca 2018 r. na polecenie Prokuratury funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowy w Poznaniu wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji w Kaliszu oraz Komendą Miejską Policji w Koninie dokonali zatrzymania na terenie jednej z podkaliskich miejscowości na gorącym uczynku produkcji papierosów trzech mężczyzn narodowości ukraińskiej oraz kierującego ich pracą obywatela polskiego - mieszkańca powiatu konińskiego.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp prowadzi śledztwo przeciwko 32 letniemu funkcjonariuszowi Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, podejrzanemu o niedopełnienie obowiązków służbowych w związku z interwencją na jednym z łódzkich osiedli w sierpniu ubiegłego roku.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator zarzucił mężczyźnie, że 19 sierpnia 2017 r. podczas interwencji w jednym z łódzkich bloków w Łodzi, jako dowódca patrolu policyjnego, nie dopełnił obowiązków służbowych, w trakcie których posiadał ( którą to okoliczność ustalono w toku postępowania w oparciu o analizę korespondencji radiowej) wiedzę o możliwości przetrzymywania zaginionej pokrzywdzonej wbrew jej woli w jednym z bloków przez to że zaniechał wbrew obowiązującym go pragmatykom wewnętrznym, osobistego dokonania sprawdzenia wnętrza lokalu mieszkalnego i zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed zatarciem śladów i poprzestał na uzyskaniu relacji dokonujących pobieżnego sprawdzenia wnętrza lokalu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp.  nadzorował postępowanie przeciwko 27 letniemu mieszkańcowi powiatu ostrzeszowskiego, podejrzanemu o znęcanie się nad psem.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator zarzucił mężczyźnie, że w dniu 4 lipca 2017 w kompleksie leśnym pod Ostrowem Wlkp. znęcał się nad psem, w ten sposób, że w celu porzucenia go w lesie przywiązał go smyczą do drzewa oraz związał tylne łapy taśma klejącą uniemożliwiającą mu poruszanie się i uwolnienie, z jednoczesnym uniemożliwieniem dostępu do wody i pokarmu.