Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp zakończył skierowaniem  aktu oskarżenia postępowanie przeciwko 60 letniemu mieszkańcowi podostrowskiej miejscowości podejrzanemu o dopuszczenie przestępstwa o charakterze seksualnym.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, Prokurator, zarzucił mężczyźnie, że w  dniu 16 sierpnia 2017 r na terenie jednej z podostrowskich miejscowości usiłował dopuścić się przy użyciu przemocy gwałtu na szkodę 16 letniej pokrzywdzonej, zamiaru swego jednakże nie realizując z uwagi opór stawiany przez nią skutecznie opór.

Prokurator Rejonowy w Pleszewie prowadzi postępowanie przeciwko 22 letniemu mieszkańcowi Pleszewa podejrzanemu o dopuszczenie się przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę małoletniej w wieku lat 13.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, w tym uzyskane opinie biegłych oraz zeznania przesłuchanych świadków Prokurator, zarzucił mężczyźnie, że w  okresie pomiędzy listopadem 2017 r, a styczniem 2018 r . kilkukrotnie dopuścił się przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę pokrzywdzonej.

Prokurator Rejonowy w Krotoszynie prowadzi postępowanie przeciwko 42 letniemu mężczyźnie podejrzanemu o usiłowanie gwałtu na terenie jednej z podkrotoszyńskiej miejscowości.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, Prokurator, zarzucił mężczyźnie, że w dniu 18 marca 2018 r. mężczyzna usiłował dopuścić się przy użyciu przemocy gwałtu na szkodę pokrzywdzonej, zamiaru swego jednakże nie realizując z uwagi opór stawiany przez nią skutecznie opór.

Prokurator Rejonowy w Kaliszu umorzył śledztwo w sprawie sprowadzenia pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach w budynku wielorodzinnym przy ulicy Dobrzeckiej, do którego doszło w dniu 15 kwietnia 2017 r. wyniku którego uszkodzone zostało mienie należące do 11 pokrzywdzonych, a suma łącznych strat wyniosła ponad 414.000 zł
W toku mającego skomplikowany charakter postępowania, w jego początkowym etapie uzyskano opinię biegłego zakresu ochrony przeciwpożarowej, który jako przyczynę zdarzenia powstania ognia wskazał ujawniony na jednym z mieszkań zdjęty z kuchenki elektrycznej garnek, którego zawartość miała ulec zapłonowi skutkującemu rozprzestrzenieniem się ognia na elementy palne pochłaniacza, a następnie drewnianych szafek wiszących nad źródłem ognia.

Prokurator Rejonowy w Kaliszu prowadzi postępowanie przeciwko 34 letniemu mężczyźnie podejrzanemu o dopuszczenie się przestępstwa o charakterze seksualnym na szkodę 7 letniej pokrzywdzonej, a także znęcania się nad w/w oraz innym 4 letnim pokrzywdzonym.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, w tym opinie powołanych w sprawie biegłych Prokurator, zarzucił mężczyźnie, że w okresie pomiędzy sierpniem 2016 r, a styczniem 2017 r. w Kaliszu wykorzystując nieporadność pokrzywdzonej z uwagi na jej wiek, pozbawiał ją wolności poprzez zamykanie w łazience, a następnie dopuszczał się względem niej zachowań o charakterze seksualnym.