Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała akt oskarżenia przeciwko 42 letniej mieszkance jednej z podkaliskich miejscowości, której zarzucił znęcanie się w okresie pomiędzy marcem 2015 a marcem 2017 r. nad psami różnych ras poprzez narażenie ich na utratę zdrowia w wyniku rażącego niechlujstwa i zaniedbania w postaci niezapewnienia im właściwej opieki, dostępu do wody i prawidłowego karmienia, utrzymywania psów w niewłaściwych warunkach bytowania.
Jak ustalił Prokurator psy przetrzymywane były w okresie objętym zarzutem w klatkach bez możliwości swobodnego poruszania się i zachowania naturalnej pozycji, a także wystawione były na działanie warunków atmosferycznych zagrażających ich zdrowiu w stopniu znacznym.

Prokurator Rejonowy w Kępnie nadzoruje postępowanie przeciwko burmistrz jednej z miejscowości powiatu ostrowskiego podejrzanej o złośliwe naruszanie w okresie pomiędzy 2013 a 2016 r. praw pracowniczych podległych jej służbowo urzędników.
W ramach postępowania nadzorowanego przez Prokuratora zgromadzono obszerny materiał dowodowy, a także przesłuchano szczegółowo kilkudziesięciu świadków w osobach byłych i obecnych pracowników w/w urzędu.

Prokurator Rejonowy w Kaliszu wszczął i nadzoruje postępowanie w sprawie zgonu 53 letniego mieszkańca Kalisza, którego zwłoki ujawnione zostały przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w miejscu jego zamieszkania w dniu 24 października 2017 r.
W ramach dotychczas przeprowadzonych pod nadzorem Prokuratora czynności wykonano procesowe oględziny miejsca zdarzenia, a także z udziałem biegłego lekarza sądowego przeprowadzono zewnętrzne oględziny zwłok, ponadto zabezpieczono inny niezbędny dla potrzeb postępowania materiał dowodowy.

Sąd Rejonowy w Kaliszu wyrokiem z dnia 27 października 2017 r. uznał wójta jednej z podkaliskich miejscowości za winnego zarzucanego mu przez Prokuratora w akcie oskarżenia czynu.
58 latek  został uznanym za winnego zachowania polegającego na tym, iż pełniąc funkcje funkcjonariusza publicznego podczas czynności prawnej zawarcia związku małżeńskiego, którą prowadził w listopadzie 2015 r. w budynku urzędu gminy nie dopełnił obowiązków w zakresie procedury i formy ceremonii, w ten sposób, że prowadził w/w uroczystość w stanie nietrzeźwości nie mniejszym niż 2,4 promila alkoholu we krwi.

Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp. skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko dwojgu mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego w wieku 39 i 37 lat zarzucając im rozpijanie pozostającej do nich w stosunku zależności małoletniej.
Na podstawie zgromadzonego materiału Prokurator ustalił, że w okresie pomiędzy grudniem 2016, a kwietniem 2017 r. w miejscu zamieszkania oskarżeni dostarczali pokrzywdzonej alkohol w różnej postaci oraz nakłaniali małoletnią do jego spożywania.