Prokuratura Rejonowa w Jarocinie skierowała w ostatnim okresie akty oskarżenia przeciwko trzem osobom którym zarzucono dopuszczenie się przestępstw znęcania się nad psami.
W oparciu o dokonane ustalenia w jednej ze spraw Prokurator zarzucił 41 letniej mieszkance powiatu jarocińskiego, że w dniu 8 kwietnia 2018 r. zabiła dwa szczenięta poprzez uderzanie ich głowami o drewniany element toalety zewnętrznej, a następnie wrzuciła je do otworu kloacznego.

Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. prowadzi postępowanie przeciwko 3 osobom, w tym jednemu mieszkańcowi Kalisza, w wieku 32 lat oraz dwóm mieszkańcom  województwa podkarpackiego w wieku 25 i 20 lat podejrzanym o sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia dla wielu osób poprzez wprowadzenie do obrotu znacznych ilości szkodliwych dla zdrowia substancji w postaci tzw. „środków zastępczych”- dopalaczy.
Mężczyźni zostali zatrzymani w wyniku działań podjętych przez Centralne Biuro Śledcze Policji Wydział w Kaliszu na terenie Kalisza oraz Rzeszowa.

Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp zakończył skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Kaliszu postępowanie w sprawie wybuchu gazu ziemnego w wyniku rozszczelnienia gazociągu gazu ziemnego Gustorzyn-Odolanów zagrażającego zdrowiu i życiu wielu osób, a także mieniu w wielkich rozmiarach do którego doszło w Jankowie Przygodzkim w dniu 14 listopada 2013 r.
W toku mającego skomplikowany charakter postępowania prowadzonego pod nadzorem Prokuratora zgromadzony został obszerny materiał dowodowy, w tym uzyskano szereg specjalistycznych opinii biegłych, różnych specjalności, w tym min przeprowadzono badania radiograficzne spoin elementów gazociągu, a także uzyskano opinię mechanoskopijną rur wykluczającą działanie na nich narzędzi takich jak łyżka koparki, uzyskano również opinię inżynieryjno-geologiczną, a także przeprowadzano dowody z innych opinii i ekspertyz, w tym Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Katedry Konstrukcji Metalowych oraz Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, a także Instytutu Inżynierii Materiałowej Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej, których końcowe wnioski pozwoliły na ustalenie, że bezpośrednią przyczyną zdarzenia były nieprawidłowości w prowadzonych pracach budowlanych.

Prokurator Rejonowy w Kaliszu prowadzi postępowanie przeciwko dwóm mieszkańcom Kalisza, w wieku 27 i 26 lat podejrzanym o dopuszczenie się zgwałcenia młodej kobiety na terenie przyległego do zbiornika wodnego w pobliżu ulicy Częstochowskiej.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, Prokurator, zarzucił mężczyznom, że w dniu 22 lipca 2018 r. działając wspólnie i w porozumieniu, nakłonili pokrzywdzoną by udała się z nimi w odosobniony teren, a następnie używając przemocy skutkujących powstaniem obrażeń ciała naruszających czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni dopuścili się jej zgwałcenia, po czym zabrali należący do niej telefon komórkowy marki iphone 6s wartości 800 zł.

Prokurator Rejonowy w Kaliszu. prowadzi postępowanie przeciwko 31 letniemu mieszkańcowi Kalisza podejrzanemu o spowodowanie ciężkiego kalectwa w postaci utraty wzroku to jest o czyn z art. 156§1 pkt 2 k.k.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, w tym opinie biegłego z zakresu medycyny sądowej Prokurator, zarzucił mężczyźnie, że w  dniu 1 czerwca 2018 r. w godzinach wieczornych wyszedł z miejsca swego zamieszkania, na ulicę gdzie z pistoletu pneumatycznego oddał dwa strzały do 19 letniego pokrzywdzonego trafiając go w plecy oraz twarz.