Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. nadzoruje śledztwo przeciwko 17 mieszkańcom Kalisza i Ostrowa Wlkp. podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu obrót substancjami odurzającymi i psychotropowymi.
W dniu 16 maja 2018 r. na polecenie Prokuratura funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Kaliszu dokonali jednoczesnego zatrzymania 14 osób oraz przeprowadzili przeszukania 21 lokali mieszkalnych i użytkowych zajmowanych przez w/w osoby.

Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie zakończył wydaniem wyroku toczący się od 2013 r. proces dotyczący funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, którym zarzucono przyjmowanie korzyści majątkowych od kierowców, którzy zostali przez nich zatrzymywani do kontroli w związku z naruszeniami przepisów o ruchu drogowym, a także 7 pozostałych osób, które wręczały w/w funkcjonariuszom korzyści majątkowe.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko łącznie 40 podejrzanym, z których część została już uprzednio prawomocnie osądzona w odrębnych procesach.

Prokurator Rejonowy w Jarocinie nadzoruje postępowanie przeciwko 41 letniej mieszkance powiatu jarocińskiego podejrzanej o dopuszczenie przestępstwa penalizowanego ustawą o ochronie zwierząt.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, kobiecie zarzucono, że w  dniu 8 kwietnia 2018 r w miejscu swego zamieszkania poprzez uderzanie o drewniany element toalety zewnętrznej uśmierciła 2 szczenięta, które następnie wyrzuciła do wnętrza otworu kloacznego.

Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp. prowadzi postępowanie przeciwko 48 letniemu mieszkańcowi jednej z miejscowości powiatu ostrowskiego podejrzanemu o dopuszczenie się czynnej napaści na wykonujących czynności służbowe policjantów, a także naruszenie nietykalności i kierowanie gróźb karalnych na szkodę członków najbliższej rodziny.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, Prokurator, zarzucił mężczyźnie, że w  dniu 5  maja 2018 r. w miejscu swego zamieszkania, w trakcie wywołanej awantury domowej, znajdując się w stanie nietrzeźwości naruszył nietykalność cielesną zamieszkującej wspólnie z nim żony oraz teściowej, poprzez zadawanie im uderzeń w okolice głowy, a także kierował groźby pozbawienia życia wobec żony i małoletniej pasierbicy.

Sąd Okręgowy w Kaliszu wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2018 r. po rozpoznaniu aktu oskarżenia skierowanego przez Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp skazał na kary pozbawienia wolności 47 letniego mieszkańca Kalisza oraz 41 letniego mieszkańca jednej z podkaliskich miejscowości oskarżonych między innymi o stworzenie tzw. „piramidy finansowej”.
Jak podkreślił Sąd w ustnym uzasadnieniu wyroku, zgromadzony przez Prokuraturę materiał dowodowy pozwolił na uznanie mężczyzn za winnych, między innymi, że w okresie pomiędzy 30 września 2012 r. a 19 maja 2016 r., opracowali internetową platformę w postaci tzw. „programu partnerskiego”, będącego w istocie platformą pożyczkową, w ramach, której zawierali z pokrzywdzonymi tzw. „umowy inwestycji”, w których zobowiązywali się do inwestowania wpłaconych od klientów środków w organizowanie kampanii reklamowych na cyfrowych nośnikach LED.