Prokurator Rejonowy w Ostrzeszowie  zakończył skierowaniem do Sądu aktu oskarżenia postępowanie przeciwko 65 letniemu mieszkańcowi powiatu ostrzeszowskiego oskarżonemu o dopuszczenie się seksualnego wykorzystania dziecka.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym opinie biegłych z zakresu seksuologii, oraz innych biegłych  powołanych w sprawie biegłych oraz przesłuchania świadków,  Prokurator ustalił, że oskarżony, dwukrotnie to jest w lipcu 2016 r.  oraz w czerwcu 2017 r. dopuścił się wobec 3, a następnie 4 letniej tej samej pokrzywdzonej poddania się innej czynności seksualnej.

Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp skierował do Sądu wniosek o skazanie 69 letniej położnej  oskarżonej o poświadczenie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej wizyt patronażowych oraz edukacji przedporodowej.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym zabezpieczoną dokumentację oraz przesłuchania świadków Prokurator ustalił, że w okresie pomiędzy sierpniem 2014 r. a  majem 2016 r. działając w krótkich odstępach czasu z wykorzystaniem tej samej sposobności i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na podstawie zawartych umów z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia jako położna środowiskowa, a jednocześnie osoba uprawniona do wystawiania dokumentacji w postaci miesięcznych raportów stanowiących podstawę do wypłaty środków pieniężnych potwierdziła nieprawdę w zakresie liczby faktycznych wizyt u 62 pacjentek w wyniku czego uzyskała korzyść w wysokości ponad 6.600 zł.

Prokurator Rejonowy w Jarocinie zakończył postępowanie przeciwko 42 letniemu mieszkańcowi powiatu jarocińskiego oskarżonemu o utrudniania czynności służbowych pracowników Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wlkp. a także naruszania praw pracowniczych poprzez nieodprowadzenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przywłaszczenia składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego ustalono, że prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych oskarżony pomimo doręczanych mu zgodnie z obowiązującą procedurą wezwań do złożenia wyjaśnień oraz dokumentacji związanej z wykonaniem nakazów i wystąpień wydawanych w toku czynności służbowych wykonywanych przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wlkp. w celu utrudnienia prowadzonej kontroli uchylał się od ich wykonania.

Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp umorzył śledztwo w sprawie sprowadzenia w okresie pomiędzy lutym, a grudniem 2017 r. zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób w postaci rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej – wirusowego zapalenia wątroby typu A, wobec stwierdzenia braku ustawowych znamion czynu zabronionego.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w postaci m.in. dokumentacji medycznej z placówek udzielających pomocy pokrzywdzonym, wywiadów epidemiologicznych, zgłoszeń zachorowań na WZW typu A, protokołów z kontroli żywnościowo - żywieniowych przeprowadzonych przez Powiatową Sanitarną Stację Epidemiologiczną w Ostrowie Wlkp., danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, a także przesłuchań pokrzywdzonych Prokurator ustalił, że w okresie pomiędzy dniem 6 lutego 2017 r. a dniem  28 grudnia 2017 r. pomocy medycznej w związku z podejrzeniem zachorowania udzielono łącznie 41 osobom, w tym 8 dzieciom w wieku poniżej 14 roku życia.
Jak ustalono pokrzywdzeni w okresie poprzedzającym zachorowanie jadali posiłki poza domem w rożnych punktach, kupowali gotowe produkty nie wymagające dalszej obróbki termicznej, a także spożywali surowe owoce i warzywa pochodzące z różnych źródeł.

Prokurator Rejonowy w Krotoszynie zakończył postępowanie przeciwko 5 mieszkańcom Krotoszyna i okolic w wieku pomiędzy 19 a 48 lat oskarżonym o przestępstwa z ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, a także przestępstwa karnoskarbowe.
Postępowanie pod nadzorem Prokuratury prowadził Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji w Kaliszu.