W dniu 30 października 2019 r. Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie umorzyła ( w zakresie czynu z art.182 §1 k.k.) wobec braku znamion oraz z powodu niewykrycia sprawcy ( w zakresie czynu z art. 28 ust 4 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków) śledztwo w spowodowania zanieczyszczenia w marcu 2019 r. wody poprzez wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych odpadów tłuszczowych i substancji podatnych na pienienie, czego skutkiem było pogorszenie się parametrów wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła wydaniem postanowienia o umorzeniu śledztwo w sprawie sprowadzenia w dniu 2 czerwca 2019 r. na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach to jest o czyn z art. 163§1 k.k. wobec stwierdzenia że czyn nie wypełniał znamion czynu zabronionego.

W toku postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy, w tym przeprowadzono przesłuchania w charakterze świadków pracowników w/w punktu, zabezpieczono dokumentację dotyczącą organizacji pracy, zasad funkcjonowania kamer termowizyjnych, dokonano sprawdzenia funkcjonowania systemów i procedur przeciwpożarowych, a także zabezpieczono zapis monitoringu wizyjnego obejmującego miejsce, ujawnienia źródła ognia.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi śledztwo przeciwko 40-letniemu mężczyźnie, mieszkańcowi Ostrowa Wielkopolskiego podejrzanemu o usiłowanie dokonania napadu na jedną z placówek bankowych.
W oparciu o poczynione ustalenia prokurator zarzucił mu, że w dniu 19 sierpnia 2019 r. około godziny 1530 w jednej z placówek bankowych w Ostrowie Wielkopolskim usiłował dokonać kradzieży pieniędzy w ten sposób, że po wejściu na teren placówki bankowej i krzycząc „to jest napad!” kierował w stronę trojga pracowników banku przedmiot przypominający broń.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Kaliszu postępowanie przeciwko 34 letniemu mieszkańcowi Ostrowa Wielkopolskiego, któremu zarzucono zabójstwo znajomej.

W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy mężczyźnie zarzucono, że w dniu 26 maja 2019 r. działając umyślnie z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia, to jest przewidując się i godząc z wystąpieniem w/w skutku, w czasie spotkania towarzyskiego przewrócił pokrzywdzoną na podłogę, wielokrotnie uderzał ją pięścią w okolice twarzy i głowy, a także kopał po całym ciele, w wyniku czego pokrzywdzona doznała szeregu ciężkich obrażeń ciała, które skutkowały jej zgonem w dniu 27 maja 2019 r. pomimo udzielenia szpitalnej pomocy medycznej.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. prowadzi postępowanie przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, którzy przełamując zabezpieczenia sieci internetowej jednego z banków świadczących usługi bankowości elektronicznej dokonali nieuprawnionych wypłat z kont podmiotów gospodarczych z południowej Wielkopolski środków pieniężnych w wysokości ponad 718.000 zł.
Jak ustalono w dniu 2 lipca 2019 r. posługując się zduplikowanymi kartami SIM i za pośrednictwem sieci Internet, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej bez upoważnienia i przełamując zabezpieczenia dokonali kilkunastu transakcji dokonując wypłat na ustalony rachunek bankowy, z którego w tym samym czasie dokonali zapłaty za zamówione dzień wcześniej 14 sztabek złota, które jeszcze tego samego dnia w województwie śląskim odebrali.