Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie prowadzi śledztwo przeciwko 30 letniemu mieszkańcowi powiatu krotoszyńskiego, który podejrzany jest o nielegalną uprawę konopi innych niż włókniste i wytworzenie prawie 350 gramów marihuany.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator zarzucił mężczyźnie, że w okresie od listopada 2019 r. do 12 marca 2020 r. w przystosowanych specjalnie pomieszczeniach na terenie powiatu krotoszyńskiego oraz przy użyciu posiadanych i przystosowanych do niedozwolonego wytwarzania naczyń i przyrządów w postaci lamp grzewczych, wentylatorów, namiotu termicznego wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uprawiał konopie inne niż włókniste, które po zebraniu ususzył wytwarzając nie mniej niż 346 gram brutto środka odurzającego w postaci marihuany.

Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie zakończyła wydaniem postanowienia o jego umorzeniu śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania w sierpniu 2019 ciężkich obrażeń ciała u 28 letniego mężczyzny powstałych w wyniku spożycia silnie żrącego płynu używanego między innymi do mycia i dezynfekcji urządzeń ubojowych.

Postępowanie prowadzone było w związku z otrzymaniem w dniu 22 sierpnia 2019 r. informacji o hospitalizacji młodego mężczyzny w związku z spożyciem przez niego z podczas spotkania towarzyskiego na terenie jednej z gmin powiatu krotoszyńskiego płynu stanowiącego mieszaninę kwasów siarkowego, nadoctowego, i azotowego, co skutkowało powstaniem rozległych obrażeń ciała w postaci ciężkiego chemicznego poparzenia dróg oddechowych połączonych z perforacją organów wewnętrznych.

Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie prowadzi śledztwo przeciwko 30 letniemu mieszkańcowi powiatu krotoszyńskiego, który podejrzany jest o nielegalną uprawę konopi innych niż włókniste i wytworzenie prawie 350 gramów marihuany.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator zarzucił mężczyźnie, że w okresie od listopada 2019 r. do 12 marca 2020 r. w przystosowanych specjalnie pomieszczeniach na terenie powiatu krotoszyńskiego oraz przy użyciu posiadanych i przystosowanych do niedozwolonego wytwarzania naczyń i przyrządów w postaci lamp grzewczych, wentylatorów, namiotu termicznego wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uprawiał konopie inne niż włókniste, które po zebraniu ususzył wytwarzając nie mniej niż 346 gram brutto środka odurzającego w postaci marihuany.

Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie zakończyła skierowaniem aktu oskarżenia postępowanie przeciwko 25 letniemu mężczyźnie oraz jego 46 letniej matce podejrzanym o dokonanie w grudniu ubiegłego roku rozboju jednym z lokali mieszkalnych na terenie Krotoszyna.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator zarzucił podejrzanym, że w dniu 11 grudnia 2019 r. w godzinach nocnych działając wspólnie i w porozumieniu wdarli się do mieszkania pokrzywdzonej, a następnie dokonali rozboju w ten sposób, że po uprzednim doprowadzeniu do stanu bezbronności używając przemocy w postaci przytrzymywania rąk i zatykania ręką ust pokrzywdzonej grozili jej pozbawieniem życia po czym zabrali wydaną przez nią kartę płatniczą jednego z banków oraz telefon komórkowy wartości 300 zł.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu prowadzi śledztwo przeciwko 37 letniemu mieszkańcowi Krotoszyna, który podejrzany jest o skierowanie do 3 placówek medycznych nieprawdziwych wiadomości o podłożeniu w nich ładunków wybuchowych, a także o sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób.

Mężczyzna został zatrzymany tego samego dnia w wyniku wspólnych czynności prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.