Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. prowadzi śledztwo przeciwko członkom grupy przestępczej zajmującej się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu narkotyków, głównie na terenie województwa wielkopolskiego.
W ostatnim okresie na polecenie Prokuratora przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymanych zostało 8 mieszkańców Kalisza i okolic w wieku 37-41 lat.

Wyrokiem z dnia 20 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp II Wydział Karny w całości podzielił zarzuty sformułowane przez Prokuratora Rejonowego w Pleszewie w akcie oskarżenia skierowanym przeciwko 27 letniemu mieszkańcowi Ostrowa Wlkp.
Prokurator zarzucił mężczyźnie dopuszczenie się łącznie 3 przestępstw polegających na naniesieniu dwukrotnie w okresie pomiędzy wrześniem, a październikiem 2018 r. trwałym środkiem kryjącym na elewacji jednego z lokali gastronomicznych symboli propagujących nazistowski ustrój państwa w postaci swastyki, krzyża celtyckiego, liter SS i napisów Waffen SS, zniszczenia mienia poprzez naniesienie w okresie pomiędzy 21 a 22 sierpnia 2018 analogicznych napisów na elewacji budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. gdzie wartość powstałej szkody ustalona została na kwotę 1143,62 zł, a także uszkodzenia w ten sam sposób w okresie pomiędzy czerwcem a lipcem 2018 r. ekranów amfiteatru oraz dwóch koszy na śmieci w Parku Miejskim w Ostrowie Wlkp. gdzie wartość powstałej szkody ustalona została na kwotę 1518,26 zł.

Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp. skierował akt oskarżenia przeciwko 61 letniemu mężczyźnie podejrzanemu o nieumyślne spowodowanie w dniu 6 czerwca 2020 r. śmierci w czasie sąsiedzkiej kłótni, do której doszło w jednym z bloków przy ulicy Paderewskiego w Ostrowie Wlkp.
W oparciu przeprowadzone czynności dowodowe ustalono, że w dniu 6 czerwca 2020 r. około godziny 20.00 pomiędzy wracającym z ogródków działkowych pokrzywdzonym, a oskarżonym zamieszkałym w tej samej klatce wywiązała się kłótnia na tle wyprowadzania psów.

Prokurator Rejonowy w Kępnie zakończył skierowaniem aktu oskarżenia postępowanie przeciwko dwóm kobietom wieku 56 lat podejrzanemu między innymi o wyłudzenie z rachunków bankowych pokrzywdzonej jednej ze spółek w powiecie kępińskim środków pieniężnych w wysokości prawie 400.000 zł
W oparciu przeprowadzone czynności dowodowe, ustalono, że w okresie od lutego 2008 r do czerwca 2015 r działające wspólnie i w porozumieniu kobiety, z których jedna pełniła w niej funkcję prokurenta, a druga głównej księgowej dokonywały szeregu pozornych czynności finansowych.

Prokurator Rejonowy w Krotoszynie prowadzi postępowanie przeciwko 45-letniemu mieszkańcowi powiatu krotoszyńskiego podejrzanego o grożenie pozbawieniem życia przy użyciu broni palnej członkom rodziny.
W oparciu o poczynione ustalenia, Prokurator zarzucił mężczyźnie, że w nocy z 5/6 września 2020 r. w miejscu zamieszkania, po 3 krotnym oddaniu strzałów w powietrze z posiadanego pistoletu marki GLOCK 17., kierował broń w kierunku swojej matki, a także groził słownie jej, swojej żonie oraz dzieciom pozbawieniem życia, przy czym groźba ta wzbudziła u nich uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona.