Zawiadomienie dla pokrzywdzonych o skierowaniu aktu oskarżenia w sprawie PR Ds. 1005.2018

Prokuratura Rejonowa w Jarocinie działając na podstawie art. 131 § 2 k. p. k. zawiadamia pokrzywdzonych, iż w dniu 4 grudnia 2019 roku skierowany został do Sądu Rejonowego w Jarocinie Wydział II Karny, akt oskarżenia w sprawie sygn. PR Ds. 1005.2018 przeciwko Jakubowi D. , Zbigniewowi W. i Romanowi L., oskarżonym o uporczywe naruszanie praw pracowników spółki JAROMA S.A. z s. w Jarocinie wynikających z ubezpieczenia społecznego, tj. o przestępstwa z art. 218§1a k.k. w zw. z art. 12§1 kk.

Z dniem 21 sierpnia 2018 r., weszła w życie częściowo ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.
Wchodzące w życie regulacje, mają na celu zmniejszenie liczby przypadków zatruć tzw. „dopalaczami”, wykorzystanie metod operacyjnych Policji i innych stosowanych w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, ograniczanie handlu „dopalaczami” oraz poprawę ścigania i karania sprawców w/w przestępstw, którzy obecnie będą traktowani tak samo jak osoby sprzedające narkotyki.

Wzorem lat ubiegłych w dniach 18 – 22 lutego 2019 r. prokuratorzy okręgu ostrowskiego wezmą udział w organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw”.
W ramach akcji wyznaczeni prokuratorzy i asesorzy we wskazanych dniach w godzinach 9.00-15.00 będą udzielać w siedzibach swoich jednostek bezpłatnych porad prawnych wszystkim zainteresowanym tą formą pomocy.

Decyzją Prokuratora Krajowego Pana Bogdana Święczkowskiego na stanowisko Prokuratora Rejonowego w Ostrzeszowie z dniem 11 czerwca 2018 r. powołana została Pani Prokurator Bogna Michalak .
Prokurator Bogna Michalak od 11 lat związana jest z Prokuraturą Rejonową w Ostrzeszowie, gdzie kolejno odbywała asesurę oraz uzyskała nominację prokuratorską.