Wzorem lat ubiegłych w dniach 22 – 28 lutego 2021 r. prokuratorzy okręgu ostrowskiego wezmą udział w organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
W ramach akcji wyznaczeni prokuratorzy, asesorzy i asystenci prokuratorów w dniach 22-26 lutego 2021 r. będą udzielać w siedzibach swoich jednostek bezpłatnych porad prawnych wszystkim zainteresowanym tą formą pomocy.

Wzorem lat ubiegłych w dniach 21 – 28 lutego 2020 r. prokuratorzy okręgu ostrowskiego wezmą udział w organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw”.
W ramach akcji wyznaczeni prokuratorzy, asesorzy i asystenci prokuratora we wskazanych dniach w godzinach 9.00-15.00 będą udzielać w siedzibach swoich jednostek bezpłatnych porad prawnych wszystkim zainteresowanym tą formą pomocy.

Zawiadomienie dla pokrzywdzonych o skierowaniu aktu oskarżenia w sprawie PR Ds. 1005.2018

Prokuratura Rejonowa w Jarocinie działając na podstawie art. 131 § 2 k. p. k. zawiadamia pokrzywdzonych, iż w dniu 4 grudnia 2019 roku skierowany został do Sądu Rejonowego w Jarocinie Wydział II Karny, akt oskarżenia w sprawie sygn. PR Ds. 1005.2018 przeciwko Jakubowi D. , Zbigniewowi W. i Romanowi L., oskarżonym o uporczywe naruszanie praw pracowników spółki JAROMA S.A. z s. w Jarocinie wynikających z ubezpieczenia społecznego, tj. o przestępstwa z art. 218§1a k.k. w zw. z art. 12§1 kk.