Z dniem 21 sierpnia 2018 r., weszła w życie częściowo ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.
Wchodzące w życie regulacje, mają na celu zmniejszenie liczby przypadków zatruć tzw. „dopalaczami”, wykorzystanie metod operacyjnych Policji i innych stosowanych w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, ograniczanie handlu „dopalaczami” oraz poprawę ścigania i karania sprawców w/w przestępstw, którzy obecnie będą traktowani tak samo jak osoby sprzedające narkotyki.


Nowa ustawa przewiduje zmianę definicji dopalaczy – stała w każdym dopalaczu substancja psychoaktywna zostanie „oderwana” od środka zastępczego, co pozwoli na skuteczniejsze ściganie osób dokonujących sprzedaży „dopalaczy” pod pozorem legalności, np. jako kadzidełek lub tzw. produktów kolekcjonerskich oraz ich dystrybucją poprzez strony internetowe.
Zgodnie z nowymi przepisami samo posiadanie znacznych ilości tzw dopalaczy, zagrożone będzie karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. W określonych okolicznościach, w przypadku gdy przedmiotem czynu będzie nieznaczna ilość „dopalaczy” przeznaczona na własny użytek, możliwe będzie umorzenie postępowania karnego.
Osobom, którym udowodniony zostanie wprowadzenie do obrotu znacznych ilości  tzw „dopalaczy”, grozić może kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.
Nowe regulacje wprowadzają również obowiązek rejestracji w ogólnopolskim systemie wszystkich zatruć i podejrzeń zatruć oraz zgonów spowodowanych przez „dopalacze”, co pozwoli na bieżący monitoring tego typu spraw i zapewni gromadzenie danych niezbędnych do skutecznego prowadzenia postępowań karnych.


Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Ostrowie Wielkopolskim

Maciej Meler