Komunikat
kierowany do osób  pokrzywdzonych działaniami  firmy - Pożyczka Gotówkowa  sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (poprzednio Pomocna Pożyczka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku/Warszawie/Tarnowie, a wcześniej Polska Korporacja Finansowa Skarbiec sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku/Gdańsku.

 Prokuratura Okręgowa w Gdańsku informuje, iż w związku z ogłoszeniem w dniu 24 lipca 2017r. przez  Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy,  w sprawie sygn. VI GU 43/16 upadłości Spółki Pożyczka Gotówkowa  sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, wobec obowiązujących  regulacji prawnych dotyczących zasad postępowania upadłościowego, nie może obecnie podejmować na rzecz osób pokrzywdzonych - wierzycieli spółki czynności cywilnoprawnych zmierzających do  zwrotu nienależnie pobranych tzw. opłat przygotowawczych, warunkujących uzyskanie przez  te osoby  pożyczek, w tym od kierowania do Sądu stosownych pozwów, albowiem takie działania obecnie są niedopuszczalne.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Pożyczka Gotówkowa spółka z o.o.  w Tarnowie w likwidacji ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 02 sierpnia 2017r. Nr 148.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że osoby pokrzywdzone  działaniami ww. Spółki, obecnie powinny samodzielnie i  bezpośrednio zgłaszać swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie trzech miesięcy od dnia  ogłoszenia  obwieszczenia, to jest do 2  listopada 2017 r.

Wierzytelności należy zgłaszać na ręce  Sędziego Komisarza na adres:

 

Sędzia Komisarz Jacek Werengowski

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku

VI Wydział Gospodarczy

ul. Piekarnicza 10 80-126 Gdańsk

sygn. akt VI GUp 146/17