Działając na zasadzie art. 131 § 2 k.p.k. Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. informuje, że aktualnie prowadzone jest postępowanie w sprawie naruszenia przez Zarząd Europejskiego Konsorcjum Kolejowego „Wagon” Sp. z o.o. praw pracowniczych w okresie od 8.02.2012 r. do czerwca 2015 r. poprzez nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz przywłaszczenia składek z tego ubezpieczenia w części opłacanej przez ubezpieczonych - tj. o czyn z art. 218 § 1a k.k. i art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k.
W związku z powyższym informujemy, że osobom zatrudnionym we wskazanym powyżej okresie w przedsiębiorstwie Europejskie Konsorcjum Kolejowe „Wagon” Sp. z o.o., przysługują uprawnienia osób pokrzywdzonych w prowadzonym postępowaniu. Z treścią uprawnień i ich zakresem oraz obowiązkami ciążącymi na osobach pokrzywdzonych można zapoznać się na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. pod adresem www.ostrow.po.gov.pl wybierając w menu znajdującym się po lewej stronie łącze do działu „Pokrzywdzeni”.