Stosownie do treści art. 334 §3 kpk Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zawiadamia pokrzywdzonych działaniem podmiotu PUH PI z/s w Kaliszu o przesłaniu w dniu 21 kwietnia 2017r. aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Kaliszu. Na stronie internetowej www.ostrow.po.gov.pl w zakładce pokrzywdzeni umieszczone są szczegółowe pouczenia o uprawnieniach pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym.