Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny powołał prokuratora Pawła Szymanowskiego z dniem 10 marca 2016r. do pełnienia funkcji Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wlkp.
Prokurator Paweł Szymanowski funkcję Prokuratora Okręgowego pełnił już wcześniej w latach 2006-2008. Przed obecnym powołaniem był on Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp.


We wcześniejszym okresie w latach 1992-2006 pełnił on funkcję Prokuratora Rejonowego w Ostrzeszowie oraz Ostrowie Wlkp.
Dotychczasowy Prokurator Okręgowy w Ostrowie Wlkp. Leonard Duczmalewski przestał pełnić wskazaną funkcję zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze.

         
ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak