W dniach od 25 do 29 lutego 2008 r. prokuratorzy okręgu ostrowskiego, w ramach Tygodnia Ofiar Przestępstw, udzielali bezpłatnych porad, w założeniu, ofiarom przestępstw.

We wskazanym okresie prokuratorzy, realizując założenia powyższego Tygodnia, przyjęli 40 osób.

W ramach Tygodnia Ofiar Przestępstw w poszczególnych prokuraturach rejonowych udzielono porad:
– w Jarocinie - 9 osobom,
– w Kaliszu - 11 osobom,
– w Kępnie - 2 osobom,
– w Krotoszynie - 5 osobom,
– w Ostrowie Wlkp. - 5 osobom,
– w Ostrzeszowie - 4 osobom.

Do  Prokuratury  Rejonowej  w  Pleszewie  nie zgłosiła się żadna osoba o poradę.

W Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wlkp. udzielono porad 4 osobom.

Porady  dotyczyły  różnorodnych  kwestii  z  dziedziny prawa karnego, a także rodzinnego, cywilnego, administracyjnego oraz prawa pracy.

Znaczna część zgłaszających się nie spełniała kryteriów osoby pokrzywdzonej. Powyższe osoby zwracały się o porady prawne dotyczące m.in. uzyskania rozwodu, ustalenia kontaktów z dziećmi, ograniczenia władzy rodzicielskiej, leczenia odwykowego, a także wypłaty odszkodowania.

W ramach Tygodnia Ofiar Przestępstw Prokuratura Rejonowa w Pleszewie wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej zorganizowała spotkanie na temat: „Budowanie lokalnej koalicji działającej na rzecz ofiar przemocy w rodzinie oraz doraźna pomoc wszystkim potrzebującym”.  Odbyło  się  ono  w siedzibie  Domu  Pomocy  Społecznej   w Pleszewie, w którym uczestniczyli pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, pracownicy terenowych ośrodków pomocy społecznej, przedstawiciele policji i pokrzywdzeni, którzy są pod opieką Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie. Jedną z prelekcji przedstawił Zastępca Prokuratora Rejonowego w Pleszewie.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu nawiązała kontakt z miejscowym Centrum Interwencji Kryzysowej i w dniach 26 oraz 28 lutego pracownicy powyższego Centrum przebywali w siedzibie prokuratury, służąc pomocą przy udzielaniu porad ofiarom przestępstw w rodzinie. W siedzibie Centrum Interwencji  Kryzysowej zorganizowano natomiast spotkanie z pracownikami i  podopiecznymi,  w którym uczestniczył Zastępca Prokuratora Rejonowego w Kaliszu.