Prokurator Apelacyjny w Łodzi z dniem 16 października 2009r. powierzył pełnienie
obowiązków Naczelnika Wydziału V Śledczego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim prokurator Cecylii Majchrzak.
Prokurator Cecylia Majchrzak wcześniej również wykonywała obowiązki w powyższym Wydziale Śledczym, prowadząc szereg poważnych śledztw. Aplikację odbyła ona w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowie Wlkp., gdzie następnie była asesorem i prokuratorem.
Pełniąca uprzednio powyższą funkcję Naczelnika Wydziału Śledczego prokurator Agata Kobiela – Kurczaba złożyła wniosek o odwołanie z niej, który Prokurator Apelacyjny  uwzględnił, odwołując ją z dniem 15 października 2009r.
Jednocześnie prokurator Paweł Szymanowski został powołany do pełnienia funkcji Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp., którą do dnia 30 września 2009r. zajmował obecny Zastępca Prokuratora Okręgowego Janusz Walczak.