Prokurator Generalny powołał z dniem 17 lutego 2011r. prokuratora Janusza Walczaka, na 6 – letnią kadencję, do pełnienia funkcji Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wlkp.
Prokurator Janusz Walczak dotychczas, od dnia 1 października 2009r., również pełnił powyższą funkcję. Uprzednio był on Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Wcześniej wykonywał on obowiązki w Wydziale Śledczym oraz Wydziale Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Okręgowej w Kaliszu. Aplikację odbył w Prokuraturze Rejonowej w Kępnie, gdzie następnie był asesorem i prokuratorem.


Prokurator Janusz Walczak, oprócz innych obowiązków, zajmuje się utrzymywaniem kontaktów z prasą. Funkcję Rzecznika Prasowego, początkowo Prokuratury Wojewódzkiej w Kaliszu a następnie Prokuratury Okręgowej w Kaliszu, obecnie w Ostrowie Wlkp., objął w 1991r.