W 2019 r., łącznie do prokuratur okręgu ostrowskiego wpłynęło 13617 spraw wobec 12776 w roku 2018 r. z tego do :
Prokuratury Rejonowej w Jarocinie 1327 spraw ( wobec 1382 w 2018)
Prokuratury Rejonowej w Kaliszu 4177 spraw ( wobec 3713 w 2018 )
Prokuratury Rejonowej w Kępnie 1040 spraw ( wobec 909 w 2018 )
Prokuratury Rejonowej w Krotoszynie 1444 spraw ( wobec 1271 w 2018 )
Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wlkp.3345 spraw ( wobec 3349 w 2018 )
Prokuratury Rejonowej w Ostrzeszowie 1062 spraw ( wobec 1024 w 2018 )
Prokuratury Rejonowej w Pleszewie 1040 spraw ( wobec 933 w 2018 )

Z ogólnej liczby 13617 spraw prokuratorzy okręgu ostrowskiego rozpoznali w statystycznym okresie - 13550 spraw (wobec 12787 w 2018), jednocześnie wzrosła liczna spraw traktowanych jako najpoważniejsze i prowadzonych w formie śledztwa. Ogółem wszczęto w 2019 r. 1105 śledztw (wobec 992).
W 2019 r. prokuratorzy wystąpili o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec łącznie 289 podejrzanych ( w 2018 r- liczba wniosków wyniosła 199), gdzie sądy, do których je skierowano przychyliły się do argumentacji zawartej we wnioskach w 269 przypadkach z tego
Prokuratury Rejonowej w Jarocinie 16 spraw ( wobec 18 w 2018 )
Prokuratury Rejonowej w Kaliszu 83 spraw ( wobec 40 w 2018 )
Prokuratury Rejonowej w Kępnie 26 spraw ( wobec 21 w 2018 )
Prokuratury Rejonowej w Krotoszynie 16 spraw ( wobec 12 w 2018)
Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wlkp.62 spraw ( wobec 41 w 2018 )
Prokuratury Rejonowej w Ostrzeszowie 19 spraw ( wobec 13 w 2018 )
Prokuratury Rejonowej w Pleszewie 21 spraw ( wobec 9 w 2018 )

W zakresie stosowanych środków zapobiegawczych o charakterze nieizolacyjnym w minionym roku prokuratorzy zastosowali celem zapewnienia prawidłowego toku nadzorowanych postępowań 454 dozorów policyjnych ( wobec 459 w 2018 r. )oraz orzekli zakaz opuszczania kraju wobec 52 podejrzanych ( 69 w 2018 r. ), wobec 130 podejrzanych zastosowali środki w postaci poręczeń majątkowych, wobec 2 podejrzanych zastosowano zawieszenie w czynnościach służbowych lub wykonywaniu zawodu
Co warte podkreślenia podjęta w 2019 r. aktywność prokuratorów w poszukiwaniu pochodzącego z czynów przestępczych majątku podejrzanych w połączeniu z wprowadzonymi w 2018 regulacjami prawnymi dotyczącymi konfiskaty rozszerzonej skutkowała istotnym wzrostem wydawanych postanowień o zabezpieczeniu majątkowym.
Analiza danych statystycznych za rok 2019 r. wykazała, iż w ramach nadzorowanych postępowań prokuratorzy wydali 1131 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym, gdzie łączna wartość zabezpieczonego mienia istotnie wzrosła i wyniosła finalnie 13.293.177,00 zł (wobec 5.726.027,00 zł w 2018)
Jak wykazały dane statystyczne z liczby 2542 w 2018 r. do 2641 wzrosła także liczba nadzorowanych przez prokuratorów postępowań z zakresu spraw cywilnych i administracyjnych.
Podkreślić należy, że w kluczowym z punktu widzenia oceny pracy wskaźniku tzw.” efektywności ścigania” to jest liczby skierowanych aktów oskarżenia zbiorczy wynik jednostek prokuratury okręgu ostrowskiego po raz kolejny pozwolił na zajęcie 1 miejsca wśród prokuratur regionu łódzkiego, wśród prokuratur regionu łódzkiego (w skład, którego wchodzi łącznie 37 prokuratur rejonowych, 5 prokuratur okręgowych i jedna o szczeblu regionalnym). Wskaźnik ten wyniósł zbiorczo dla okręgu ostrowskiego 49,92%.
Wskaźnik efektywności ścigania liczony jako stosunek procentowo spraw przesłanych sądowi do ogółu spraw załatwionych wyniósł dla :
Prokuratury Okręgowej w Łodzi 34,86 %
Prokuratury Okręgowej w Ostrów Wlkp. 49,92 %
Prokuratury Okręgowej w Płocku 40,38 %
Prokuratury Okręgowej w Sieradzu 45,67 %

Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim 46,56 %

Łącznie prokuratorzy skierowali do sądów 3373 aktów oskarżenia ( wobec 2889 w 2018 )
przeciwko 3763 oskarżonym ( liczba ta wyniosła r. 3223 w 2018 r.)

Sądy prawomocnie w 63 przypadkach - to jest w nieco, ponad jednym procencie aktów oskarżenia wydały wyroki uniewinniające.

Uśrednione dane statystyczne za 2018 r. wskazują, że średni wpływ w skali miesiąca do prokuratur okręgu ostrowskiego wyniósł 1135 spraw.

 

Rzecznik
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp.
Maciej Meler