Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 września 2017r. odszedł od nas

 

 

A d a m   W r ó b l e w s k i

 

 

prokurator Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

w stanie spoczynku

 

prawnik, nauczyciel akademicki

i wieloletni Szef Prokuratury Rejonowej w Jarocinie

 

Działając na zasadzie art. 131 § 2 k.p.k. Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. informuje, że w dniu 25 września 2017 r. wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa PO I Ds. 115.2016 w sprawie naruszenia przez Zarząd Europejskiego Konsorcjum Kolejowego „Wagon” Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp. praw pracowniczych w okresie od 8.02.2012 r. do czerwca 2015 r. poprzez nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz przywłaszczenia składek z tego ubezpieczenia w części opłacanej przez ubezpieczonych - tj. o czyn z art. 218 § 1a k.k. i art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k. wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego.

Działając na zasadzie art. 131 § 2 k.p.k. Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. informuje, że aktualnie prowadzone jest postępowanie w sprawie naruszenia przez Zarząd Europejskiego Konsorcjum Kolejowego „Wagon” Sp. z o.o. praw pracowniczych w okresie od 8.02.2012 r. do czerwca 2015 r. poprzez nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz przywłaszczenia składek z tego ubezpieczenia w części opłacanej przez ubezpieczonych - tj. o czyn z art. 218 § 1a k.k. i art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k.
W związku z powyższym informujemy, że osobom zatrudnionym we wskazanym powyżej okresie w przedsiębiorstwie Europejskie Konsorcjum Kolejowe „Wagon” Sp. z o.o., przysługują uprawnienia osób pokrzywdzonych w prowadzonym postępowaniu. Z treścią uprawnień i ich zakresem oraz obowiązkami ciążącymi na osobach pokrzywdzonych można zapoznać się na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. pod adresem www.ostrow.po.gov.pl wybierając w menu znajdującym się po lewej stronie łącze do działu „Pokrzywdzeni”.

Komunikat
kierowany do osób  pokrzywdzonych działaniami  firmy - Pożyczka Gotówkowa  sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (poprzednio Pomocna Pożyczka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku/Warszawie/Tarnowie, a wcześniej Polska Korporacja Finansowa Skarbiec sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku/Gdańsku.

 

Stosownie do treści art. 334 §3 kpk Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zawiadamia pokrzywdzonych działaniem podmiotu PUH PI z/s w Kaliszu o przesłaniu w dniu 21 kwietnia 2017r. aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Kaliszu. Na stronie internetowej www.ostrow.po.gov.pl w zakładce pokrzywdzeni umieszczone są szczegółowe pouczenia o uprawnieniach pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym.