Wzorem lat ubiegłych w dniach 19 – 25 lutego 2018 r.  prokuratorzy okręgu ostrowskiego wezmą udział w organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw”.
W ramach akcji wyznaczeni prokuratorzy i asesorzy we wskazanych dniach w godzinach 8.00-15.00 będą udzielać w siedzibach swoich jednostek bezpłatnych porad prawnych wszystkim zainteresowanym tą formą pomocy.

W dniu 30 października 2017 r. w siedzibie Prokuratury Krajowej w imieniu Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry, Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski w dowód uznania postanowił nagrodzić Prokurator Alinę Pocztę „za działania nacechowane empatią i osobistą odwagą, które  pozwoliły na uratowanie osoby znajdującej się w trudnym położeniu, bezpośrednio zagrażającym jej życiu”.

Pełniąca na co dzień obowiązki Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Ostrowie Wlkp. w dniu 22 października 2017 w godzinach wieczornych, po godzinach pracy, na terenie jednego z zbiorników wodnych udzieliła pomocy 43 letniej kobiecie znajdującej się w stanie zagrożenia życia.

Działając na zasadzie art. 131 § 2 k.p.k. Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. informuje, że w dniu 25 września 2017 r. wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa PO I Ds. 115.2016 w sprawie naruszenia przez Zarząd Europejskiego Konsorcjum Kolejowego „Wagon” Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp. praw pracowniczych w okresie od 8.02.2012 r. do czerwca 2015 r. poprzez nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz przywłaszczenia składek z tego ubezpieczenia w części opłacanej przez ubezpieczonych - tj. o czyn z art. 218 § 1a k.k. i art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k. wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego.

 

Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 września 2017r. odszedł od nas

 

 

A d a m   W r ó b l e w s k i

 

 

prokurator Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

w stanie spoczynku

 

prawnik, nauczyciel akademicki

i wieloletni Szef Prokuratury Rejonowej w Jarocinie

 

Komunikat
kierowany do osób  pokrzywdzonych działaniami  firmy - Pożyczka Gotówkowa  sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (poprzednio Pomocna Pożyczka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku/Warszawie/Tarnowie, a wcześniej Polska Korporacja Finansowa Skarbiec sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku/Gdańsku.