Stosownie do treści art. 334 §3 kpk Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zawiadamia pokrzywdzonych działaniem podmiotu PUH PI z/s w Kaliszu o przesłaniu w dniu 21 kwietnia 2017r. aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Kaliszu. Na stronie internetowej www.ostrow.po.gov.pl w zakładce pokrzywdzeni umieszczone są szczegółowe pouczenia o uprawnieniach pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym.

W związku z pojawiającymi ostatnim okresie w przestrzeni medialnej licznymi informacjami dotyczącymi statusu działki budowlanej przeznaczonej na budowę nowej siedziby Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wlkp. zasadnym wydaje się sprecyzowanie niektórych okoliczności podniesionych w w/w publikacjach.
Umową w formie aktu notarialnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. Gmina Miasto Ostrów Wlkp. działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oddała Skarbowi Państwa – Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wlkp. w użytkowanie wieczyste na cele budowlane nieruchomość gruntową stanowiąca niezabudowaną działkę o nr ewidencyjnym 99/1 z obrębu 0081 usytuowaną przy ulicy ks. Jana Kompałły na okres 40 lat – to jest do 12 kwietnia 2051 roku.

26 stycznia 2017 r. w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wlkp.  została zorganizowana  narada podsumowująca ubiegłoroczną działalność prokuratur okręgu ostrowskiego.

Wzorem lat ubiegłych w dniach 20 – 26 lutego 2017 r.  prokuratorzy okręgu ostrowskiego wezmą udział w organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw”.
W ramach akcji wyznaczeni prokuratorzy i asesorzy we wskazanych dniach w godzinach 8.00-15.00 będą udzielać w siedzibach swoich jednostek bezpłatnych porad prawnych wszystkim zainteresowanym tą formą pomocy.

Prokurator Okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim, z dniem 3 stycznia 2017 r., powierzył prokuratorowi Maciejowi Melerowi pełnienie funkcji Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
Prokurator Maciej Meler pracuje w Wydziale I Śledczym tutejszej Prokuratury.