W związku z pojawiającymi ostatnim okresie w przestrzeni medialnej licznymi informacjami dotyczącymi statusu działki budowlanej przeznaczonej na budowę nowej siedziby Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wlkp. zasadnym wydaje się sprecyzowanie niektórych okoliczności podniesionych w w/w publikacjach.
Umową w formie aktu notarialnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. Gmina Miasto Ostrów Wlkp. działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oddała Skarbowi Państwa – Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wlkp. w użytkowanie wieczyste na cele budowlane nieruchomość gruntową stanowiąca niezabudowaną działkę o nr ewidencyjnym 99/1 z obrębu 0081 usytuowaną przy ulicy ks. Jana Kompałły na okres 40 lat – to jest do 12 kwietnia 2051 roku.

Wzorem lat ubiegłych w dniach 20 – 26 lutego 2017 r.  prokuratorzy okręgu ostrowskiego wezmą udział w organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw”.
W ramach akcji wyznaczeni prokuratorzy i asesorzy we wskazanych dniach w godzinach 8.00-15.00 będą udzielać w siedzibach swoich jednostek bezpłatnych porad prawnych wszystkim zainteresowanym tą formą pomocy.

Prokurator Okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim, z dniem 3 stycznia 2017 r., powierzył prokuratorowi Maciejowi Melerowi pełnienie funkcji Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
Prokurator Maciej Meler pracuje w Wydziale I Śledczym tutejszej Prokuratury.

26 stycznia 2017 r. w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wlkp.  została zorganizowana  narada podsumowująca ubiegłoroczną działalność prokuratur okręgu ostrowskiego.

W związku z delegowaniem prokuratora Marcina Kubiaka, pełniącego dotychczas funkcję Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, do wykonywania czynności służbowych w innej jednostce organizacyjnej Prokuratury, Prokurator Okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim, z dniem 31 grudnia 2016 r. odwołał prokuratora z pełnienia wspomnianej funkcji.