Prokurator Okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim, z dniem 3 stycznia 2017 r., powierzył prokuratorowi Maciejowi Melerowi pełnienie funkcji Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
Prokurator Maciej Meler pracuje w Wydziale I Śledczym tutejszej Prokuratury.

W związku z delegowaniem prokuratora Marcina Kubiaka, pełniącego dotychczas funkcję Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, do wykonywania czynności służbowych w innej jednostce organizacyjnej Prokuratury, Prokurator Okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim, z dniem 31 grudnia 2016 r. odwołał prokuratora z pełnienia wspomnianej funkcji.

Prokurator Okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim, z dniem 21 lipca 2016 r., powierzył prokuratorowi Marcinowi Kubiakowi pełnienie funkcji Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
Prokurator Marcin Kubiak pracuje w Wydziale I Śledczym tutejszej Prokuratury.

Prokurator Generalny z dniem 30 września 2016r. odwołał Panią Monikę Warczyńską z powierzenia pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego w Jarocinie i z dniem 1 października 2016r. powierzył Pani prokurator Katarzynie Brzezińskiej – Kubiak pełnienie funkcji Prokuratora Rejonowego w Jarocinie.
Pani Katarzyna Brzezińska – Kubiak pracowała dotychczas w Prokuraturze Rejonowej w Jarocinie.

Prokurator Okręgowy
Paweł Szymanowski

Z dniem 12 maja 2016r. Prokurator Okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim powierzył pełnienie funkcji Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Pani prokurator Agacie Kobieli-Kurczabie.
Pani Agata Kobiela-Kurczaba pracowała dotychczas w Wydziale Organizacyjno-Sądowym tutejszej Prokuratury.