Prokurator Generalny z dniem 30 września 2016r. odwołał Panią Monikę Warczyńską z powierzenia pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego w Jarocinie i z dniem 1 października 2016r. powierzył Pani prokurator Katarzynie Brzezińskiej – Kubiak pełnienie funkcji Prokuratora Rejonowego w Jarocinie.
Pani Katarzyna Brzezińska – Kubiak pracowała dotychczas w Prokuraturze Rejonowej w Jarocinie.

Prokurator Okręgowy
Paweł Szymanowski

Prokurator Okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim, z dniem 21 lipca 2016 r., powierzył prokuratorowi Marcinowi Kubiakowi pełnienie funkcji Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
Prokurator Marcin Kubiak pracuje w Wydziale I Śledczym tutejszej Prokuratury.

W dniu 28 kwietnia 2016r. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro powierzył pełnienie funkcji Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim Pani prokurator Cecylii Majchrzak.
Pani Cecylia Majchrzak od 2009 roku kierowała Wydziałem Śledczym tutejszej Prokuratury.

Z dniem 12 maja 2016r. Prokurator Okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim powierzył pełnienie funkcji Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Pani prokurator Agacie Kobieli-Kurczabie.
Pani Agata Kobiela-Kurczaba pracowała dotychczas w Wydziale Organizacyjno-Sądowym tutejszej Prokuratury.

Prokurator Krajowy powierzył z dniem 28 kwietnia 2016r. pełnienie funkcji prokuratorom rejonowym, którzy kierować będą jednostkami działającymi na terenie okręgu ostrowskiego. Powołania otrzymali również zastępcy prokuratorów rejonowych.