Prokurator Krajowy powierzył z dniem 28 kwietnia 2016r. pełnienie funkcji prokuratorom rejonowym, którzy kierować będą jednostkami działającymi na terenie okręgu ostrowskiego. Powołania otrzymali również zastępcy prokuratorów rejonowych.

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny powołał prokuratora Pawła Szymanowskiego z dniem 10 marca 2016r. do pełnienia funkcji Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wlkp.
Prokurator Paweł Szymanowski funkcję Prokuratora Okręgowego pełnił już wcześniej w latach 2006-2008. Przed obecnym powołaniem był on Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp.

 

Międzynarodowy Dzień i Tydzień Mediacji

Uprzejmie informuję, że Prokuratura Generalna włącza się do wspólnych z Ministerstwem Sprawiedliwości działań na rzecz promocji mediacji realizowanych w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji.
W 2015 roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 15 października, natomiast Tydzień Mediacji będzie obchodzony w dniach 12-17 października. Oba projekty będą przebiegały pod hasłem "Masz prawo do mediacji". Tegoroczna koncepcja obchodów polega na propagowaniu inicjatyw lokalnych, włączeniu lokalnych środowisk do działań prowadzonych przez prezesów sądów, koordynatorów ds. mediacji i sędziów, a także współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, wymiarem sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości.


W dniach od 22 – 27 lutego 2016 roku będzie obchodzony Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstwa.
Jedną z planowanych form pomocy jest udzielanie bezpłatnych porad ofiarom przestępstw.

      Informacje zawarte w wyemitowanym w ramach programu „Blisko ludzi” reportażu zatytułowanym „Pomówiony – osadzony”, dotyczącym śmiertelnego wypadku z udziałem przejeżdżającej przez jezdnię koparki, wymagają uzupełnienia czy też omówienia, a w znacznej części sprostowania. 

     Zaprezentowane w reportażu oceny uznać wypada za jednostronne, sprzeczne z ustaleniami opartymi o całość zgromadzonych materiałów.