Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny powołał prokuratora Pawła Szymanowskiego z dniem 10 marca 2016r. do pełnienia funkcji Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wlkp.
Prokurator Paweł Szymanowski funkcję Prokuratora Okręgowego pełnił już wcześniej w latach 2006-2008. Przed obecnym powołaniem był on Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp.


W dniach od 22 – 27 lutego 2016 roku będzie obchodzony Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstwa.
Jedną z planowanych form pomocy jest udzielanie bezpłatnych porad ofiarom przestępstw.

      Informacje zawarte w wyemitowanym w ramach programu „Blisko ludzi” reportażu zatytułowanym „Pomówiony – osadzony”, dotyczącym śmiertelnego wypadku z udziałem przejeżdżającej przez jezdnię koparki, wymagają uzupełnienia czy też omówienia, a w znacznej części sprostowania. 

     Zaprezentowane w reportażu oceny uznać wypada za jednostronne, sprzeczne z ustaleniami opartymi o całość zgromadzonych materiałów.

 

Międzynarodowy Dzień i Tydzień Mediacji

Uprzejmie informuję, że Prokuratura Generalna włącza się do wspólnych z Ministerstwem Sprawiedliwości działań na rzecz promocji mediacji realizowanych w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji.
W 2015 roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 15 października, natomiast Tydzień Mediacji będzie obchodzony w dniach 12-17 października. Oba projekty będą przebiegały pod hasłem "Masz prawo do mediacji". Tegoroczna koncepcja obchodów polega na propagowaniu inicjatyw lokalnych, włączeniu lokalnych środowisk do działań prowadzonych przez prezesów sądów, koordynatorów ds. mediacji i sędziów, a także współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, wymiarem sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości.

Zawarte w wyemitowanym w dniu 10 marca 2015r. w ramach „Magazynu Ekspresu Reporterów” reportażu zatytułowanym „Świadek czy ofiara” informacje uznać należy w znacznej mierze za niepełne, zniekształcone, a w części całkowicie niezgodne z rzeczywistością.
We wprowadzeniu do reportażu prowadzący program podał, że przebywającemu od 11 miesięcy w areszcie mężczyźnie przedstawiono zarzut: nieudzielenia pomocy ofiarom wypadku i ucieczki z miejsca wypadku. Wyeksponowanie wskazanego zarzutu i jak  wydaje się uczynienie go pierwszoplanowym, może współbrzmieć  z treścią reportażu, pozostaje jednak w sprzeczności z rzeczywistym stanem sprawy, gdyż nie jest to zarzut wiodący. Podobnie niezgodne z sytuacją procesową  Remigiusza K., chociaż wpisujące się w założenia reportażu, jest konsekwentne używanie wobec niego określenia świadek pomimo, że w następstwie przedstawienia mu zarzutów ma on status podejrzanego.