W dniu 28 kwietnia 2016r. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro powierzył pełnienie funkcji Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim Pani prokurator Cecylii Majchrzak.
Pani Cecylia Majchrzak od 2009 roku kierowała Wydziałem Śledczym tutejszej Prokuratury.

Prokurator Krajowy powierzył z dniem 28 kwietnia 2016r. pełnienie funkcji prokuratorom rejonowym, którzy kierować będą jednostkami działającymi na terenie okręgu ostrowskiego. Powołania otrzymali również zastępcy prokuratorów rejonowych.


W dniach od 22 – 27 lutego 2016 roku będzie obchodzony Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstwa.
Jedną z planowanych form pomocy jest udzielanie bezpłatnych porad ofiarom przestępstw.

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny powołał prokuratora Pawła Szymanowskiego z dniem 10 marca 2016r. do pełnienia funkcji Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wlkp.
Prokurator Paweł Szymanowski funkcję Prokuratora Okręgowego pełnił już wcześniej w latach 2006-2008. Przed obecnym powołaniem był on Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp.

 

Międzynarodowy Dzień i Tydzień Mediacji

Uprzejmie informuję, że Prokuratura Generalna włącza się do wspólnych z Ministerstwem Sprawiedliwości działań na rzecz promocji mediacji realizowanych w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji.
W 2015 roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 15 października, natomiast Tydzień Mediacji będzie obchodzony w dniach 12-17 października. Oba projekty będą przebiegały pod hasłem "Masz prawo do mediacji". Tegoroczna koncepcja obchodów polega na propagowaniu inicjatyw lokalnych, włączeniu lokalnych środowisk do działań prowadzonych przez prezesów sądów, koordynatorów ds. mediacji i sędziów, a także współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, wymiarem sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości.