Kampania edukacyjna „Nie daj się zrobić w słupa”.
26 listopada 2014 r. rozpoczęła się ogólnokrajowa kampania informacyjna pt. „Nie daj się zrobić w słupa”. W tej kampanii, zainicjowanej przez Kontrolę Skarbową, bierze również Prokuratura Generalna.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Prokurator Generalny ogłasza VI konkurs na pracę pt. „Mediacja w zmienionym modelu postępowania karnego”

Warunki konkursu:
- objętość opracowania: max 20 stron znormalizowanego arkusza autorskiego (40 000 znaków ze spacjami);
- termin nadesłania pracy: 30 września 2015 r.;
- adres: Lidia.Mazowiecka @ pg.gov.pl

W dniach od 23 lutego do 28 lutego 2015r. będzie obchodzony Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.
    Jedną z planowanych form pomocy jest udzielanie bezpłatnych porad ofiarom przestępstw o przysługujących im uprawnieniach.
    W ramach wskazanego Tygodnia w dniach od 23 lutego do 27 lutego 2015r. w położonych w okręgu ostrowskim miejscowościach będących siedzibami prokuratur będą zorganizowane dyżury prokuratorów, w celu udzielania porad ofiarom przestępstw.

Prokurator Generalny powołał z dniem 28 lutego 2015r., na 4 – letnie kadencje, prokuratorów rejonowych, którzy kierować będą jednostkami działającymi na terenie okręgu ostrowskiego.

    W dniach od 24 lutego do 1 marca 2014r. będzie obchodzony Tydzień Ofiar Przestępstw.
    Jedną z planowanych form pomocy jest udzielanie bezpłatnych porad ofiarom przestępstw o przysługujących im uprawnieniach.