Informacje zawarte w wyemitowanym w ramach programu „Blisko ludzi” reportażu zatytułowanym „Pomówiony – osadzony”, dotyczącym śmiertelnego wypadku z udziałem przejeżdżającej przez jezdnię koparki, wymagają uzupełnienia czy też omówienia, a w znacznej części sprostowania. 

     Zaprezentowane w reportażu oceny uznać wypada za jednostronne, sprzeczne z ustaleniami opartymi o całość zgromadzonych materiałów.

Zawarte w wyemitowanym w dniu 10 marca 2015r. w ramach „Magazynu Ekspresu Reporterów” reportażu zatytułowanym „Świadek czy ofiara” informacje uznać należy w znacznej mierze za niepełne, zniekształcone, a w części całkowicie niezgodne z rzeczywistością.
We wprowadzeniu do reportażu prowadzący program podał, że przebywającemu od 11 miesięcy w areszcie mężczyźnie przedstawiono zarzut: nieudzielenia pomocy ofiarom wypadku i ucieczki z miejsca wypadku. Wyeksponowanie wskazanego zarzutu i jak  wydaje się uczynienie go pierwszoplanowym, może współbrzmieć  z treścią reportażu, pozostaje jednak w sprzeczności z rzeczywistym stanem sprawy, gdyż nie jest to zarzut wiodący. Podobnie niezgodne z sytuacją procesową  Remigiusza K., chociaż wpisujące się w założenia reportażu, jest konsekwentne używanie wobec niego określenia świadek pomimo, że w następstwie przedstawienia mu zarzutów ma on status podejrzanego.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Prokurator Generalny ogłasza VI konkurs na pracę pt. „Mediacja w zmienionym modelu postępowania karnego”

Warunki konkursu:
- objętość opracowania: max 20 stron znormalizowanego arkusza autorskiego (40 000 znaków ze spacjami);
- termin nadesłania pracy: 30 września 2015 r.;
- adres: Lidia.Mazowiecka @ pg.gov.pl

Kampania edukacyjna „Nie daj się zrobić w słupa”.
26 listopada 2014 r. rozpoczęła się ogólnokrajowa kampania informacyjna pt. „Nie daj się zrobić w słupa”. W tej kampanii, zainicjowanej przez Kontrolę Skarbową, bierze również Prokuratura Generalna.

Prokurator Generalny powołał z dniem 28 lutego 2015r., na 4 – letnie kadencje, prokuratorów rejonowych, którzy kierować będą jednostkami działającymi na terenie okręgu ostrowskiego.