W dniach od 24 lutego do 1 marca 2014r. będzie obchodzony Tydzień Ofiar Przestępstw.
    Jedną z planowanych form pomocy jest udzielanie bezpłatnych porad ofiarom przestępstw o przysługujących im uprawnieniach.

W dniach od 14 do 19 października 2013r. obchodzony jest Międzynarodowy Tydzień Mediacji.
W związku z powyższym w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi w dniu 17 października 2013r. w godzinach od 11.00 do 13.00 osoby zainteresowane instytucją mediacji w praktyce prokuratorskiej będą mogły uzyskać stosowną poradę i informację we wskazanym zakresie od dyżurującego wspólnie z prokuratorem tamtejszej prokuratury – mediatora Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Warszawie z siedzibą w Łodzi.

W dniach od 25 lutego do 2 marca 2013 roku będzie obchodzony Tydzień Ofiar Przestępstw.

Jedną z planowanych form pomocy jest udzielanie bezpłatnych porad ofiarom przestępstw o przysługujących im uprawnieniach.

W ramach wskazanego Tygodnia w dniach od 25 lutego do 1 marca 2013 roku w położonych w okręgu ostrowskim miejscowościach będących siedzibami prokuratur będą zorganizowane dyżury prokuratorów, w celu udzielania porad ofiarom przestępstw.

W związku z uruchomieniem SIS II i przygotowaną przez Komisję Europejską, na tę okoliczność kampanią informacyjną, udostępniono informacje (plakaty):

http://www.ostrow.po.gov.pl/ogloszenia/SISII-LeafletV1.0.PL.pdf

http://www.ostrow.po.gov.pl/ogloszenia/SISII-PosterA2V1.0.PL.pdf

 

Jak skutecznie chronić ofiary przemocy w rodzinie? Ofiary wysokiego ryzyka, standardy międzynarodowe, polskie realia to tytuł konferencji naukowej organizowanej przez Prokuraturę Generalną (wtorek, 4 grudnia 2012 r. w godz. 10.00 – 16.00 w Warszawie, ul. Barska 28/30) pod patronatem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z udziałem Ministra Sprawiedliwości, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komendanta Głównego Policji, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszenia Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia, Stowarzyszenia Niebieska Linia, Komitetu Ochrony Praw Dziecka,  Krajowego Centrum Kompetencji, Fundacji Dzieci Niczyje, Fundacji Pomoc Kobietom i Dzieciom oraz przedstawicieli nauki i prokuratorów.