W dniach od 23 lutego do 28 lutego 2015r. będzie obchodzony Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.
    Jedną z planowanych form pomocy jest udzielanie bezpłatnych porad ofiarom przestępstw o przysługujących im uprawnieniach.
    W ramach wskazanego Tygodnia w dniach od 23 lutego do 27 lutego 2015r. w położonych w okręgu ostrowskim miejscowościach będących siedzibami prokuratur będą zorganizowane dyżury prokuratorów, w celu udzielania porad ofiarom przestępstw.

    W dniach od 24 lutego do 1 marca 2014r. będzie obchodzony Tydzień Ofiar Przestępstw.
    Jedną z planowanych form pomocy jest udzielanie bezpłatnych porad ofiarom przestępstw o przysługujących im uprawnieniach.

W związku z uruchomieniem SIS II i przygotowaną przez Komisję Europejską, na tę okoliczność kampanią informacyjną, udostępniono informacje (plakaty):

http://www.ostrow.po.gov.pl/ogloszenia/SISII-LeafletV1.0.PL.pdf

http://www.ostrow.po.gov.pl/ogloszenia/SISII-PosterA2V1.0.PL.pdf

 

W dniach od 14 do 19 października 2013r. obchodzony jest Międzynarodowy Tydzień Mediacji.
W związku z powyższym w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi w dniu 17 października 2013r. w godzinach od 11.00 do 13.00 osoby zainteresowane instytucją mediacji w praktyce prokuratorskiej będą mogły uzyskać stosowną poradę i informację we wskazanym zakresie od dyżurującego wspólnie z prokuratorem tamtejszej prokuratury – mediatora Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Warszawie z siedzibą w Łodzi.

W dniach od 25 lutego do 2 marca 2013 roku będzie obchodzony Tydzień Ofiar Przestępstw.

Jedną z planowanych form pomocy jest udzielanie bezpłatnych porad ofiarom przestępstw o przysługujących im uprawnieniach.

W ramach wskazanego Tygodnia w dniach od 25 lutego do 1 marca 2013 roku w położonych w okręgu ostrowskim miejscowościach będących siedzibami prokuratur będą zorganizowane dyżury prokuratorów, w celu udzielania porad ofiarom przestępstw.