Prokurator Generalny powołał z dniem 28 lutego 2011r., na 4 – letnie kadencje, prokuratorów rejonowych, którzy kierować będą jednostkami działającymi na terenie okręgu ostrowskiego.
Powołania otrzymali:
- Elżbieta Fingas – Waliszewska na funkcję Prokuratora Rejonowego w Kaliszu,
- Wanda Palczewska na funkcję Prokuratora Rejonowego w Ostrowie Wlkp.,
- Danuta Bernacik – Stępień na funkcję Prokuratora Rejonowego w Jarocinie,
- Emilia Mielcarek - Wojciechowska na funkcję Prokuratora Rejonowego w Kępnie,
- Maria Kołodziejczyk na funkcję Prokuratora Rejonowego w Krotoszynie,
- Waldemar Franiak na funkcję Prokuratora Rejonowego w Ostrzeszowie,
- Antoni Ulatowski na funkcję Prokuratora Rejonowego w Pleszewie.

Prokurator Generalny powołał z dniem 17 lutego 2011r. prokuratora Janusza Walczaka, na 6 – letnią kadencję, do pełnienia funkcji Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wlkp.
Prokurator Janusz Walczak dotychczas, od dnia 1 października 2009r., również pełnił powyższą funkcję. Uprzednio był on Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Wcześniej wykonywał on obowiązki w Wydziale Śledczym oraz Wydziale Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Okręgowej w Kaliszu. Aplikację odbył w Prokuraturze Rejonowej w Kępnie, gdzie następnie był asesorem i prokuratorem.

Prokurator Generalny powołał prokuratora Leonarda Duczmalewskiego, z dniem 14 grudnia 2010 roku, na 6 – letnią kadencję, do pełnienia funkcji Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim.
Prokurator Leonard Duczmalewski uprzednio był prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, gdzie pełnił funkcję Kierownika Szkolenia.
Wcześniej wykonując obowiązki w okręgu sieradzkim był Prokuratorem Rejonowym  w Zduńskiej Woli i Sieradzu, w latach 1990 – 2004.
Dotychczas obowiązki Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim pełnił prokurator Sławomir Kozłowski.

 W dniach od 21 do 27 lutego 2011r. będzie obchodzony Tydzień Ofiar Przestępstw.

 Jedną z planowanych form pomocy jest udzielanie bezpłatnych porad ofiarom przestępstw o przysługujących im uprawnieniach.

 W ramach wskazanego Tygodnia w dniach od 21 do 25 lutego 2011r.  w położonych w okręgu ostrowskim miejscowościach będących siedzibami prokuratur będą zorganizowane dyżury prokuratorów, w celu udzielania porad ofiarom przestępstw.

 Dyżury prowadzone będą we wskazanych dniach w godzinach od 9:00 do 15:30 w:
- Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wlkp., ul. Krotoszyńska 7,
- Prokuraturze Rejonowej w Ostrowie Wlkp. przy ul. Sądowej 2,
- Prokuraturze Rejonowej w Kaliszu przy Pl. Św. Józefa 5,
- Prokuraturze Rejonowej w Jarocinie przy Al. Niepodległości  19,
- Prokuraturze Rejonowej w Kępnie przy Al. Marcinkowskiego 10,
- Prokuraturze Rejonowej w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10a,
- Prokuraturze Rejonowej w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 33,
- Prokuraturze Rejonowej w Pleszewie przy Pl. Kościelnym 1.

K O M U N I K A T  P R A S O W Y

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji, przypadającego w bieżącym roku w dniu 21 października (trzeci czwartek października).
W związku z powyższym Prokurator Generalny organizuje sesję – „Mediacja karna jako forma sprawiedliwości naprawczej”
Celem powyższych obchodów jest upowszechnienie instytucji mediacji wśród praktyków, a także całego społeczeństwa.
Mediacja stanowiąca pozasądowy sposób załatwiania konfliktów i sporów jest wykorzystywana w niewielkim stopniu.
Obowiązujące od kilku lat przepisy prawa pozwalają natomiast na stosowanie powyższej instytucji w każdej sferze stosunków społecznych.
W prokuraturach okręgu ostrowskiego w I półroczu 2010 z mediacji skorzystano jedynie w dwóch sprawach (prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową w Jarocinie).
W kodeksie postępowania karnego uregulowania dotyczące mediacji znajdują się w art. 23 a:
„§ 1. Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego, skierować sprawę do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i oskarżonym.
„§ 2. Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż miesiąc, a jego okresu nie wlicza się do czasu trwania postępowania przygotowawczego.
„§ 3. Postępowania mediacyjnego nie może prowadzić osoba, co do której w konkretnej sprawie zachodzą okoliczności określone w art. 40-42, czynny zawodowo sędzia, prokurator, radca prawny, a także aplikant do tychże zawodów albo osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze lub innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw.
„§ 4. Instytucja lub osoba godna zaufania sporządza, po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego, sprawozdanie z jego przebiegu i wyników.
„§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzenia mediacji, sposób ich powoływania i odwoływania, zakres i warunki udostępniania akt instytucjom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia mediacji oraz sposób i tryb postępowania mediacyjnego, mając na uwadze potrzebę skutecznego przeprowadzenia tego postępowania”.