Wzorem lat ubiegłych w dniach 18 – 22 lutego 2019 r. prokuratorzy okręgu ostrowskiego wezmą udział w organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw”.
W ramach akcji wyznaczeni prokuratorzy i asesorzy we wskazanych dniach w godzinach 9.00-15.00 będą udzielać w siedzibach swoich jednostek bezpłatnych porad prawnych wszystkim zainteresowanym tą formą pomocy.

Decyzją Prokuratora Krajowego Pana Bogdana Święczkowskiego na stanowisko Prokuratora Rejonowego w Ostrzeszowie z dniem 11 czerwca 2018 r. powołana została Pani Prokurator Bogna Michalak .
Prokurator Bogna Michalak od 11 lat związana jest z Prokuraturą Rejonową w Ostrzeszowie, gdzie kolejno odbywała asesurę oraz uzyskała nominację prokuratorską.

Z dniem 21 sierpnia 2018 r., weszła w życie częściowo ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.
Wchodzące w życie regulacje, mają na celu zmniejszenie liczby przypadków zatruć tzw. „dopalaczami”, wykorzystanie metod operacyjnych Policji i innych stosowanych w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, ograniczanie handlu „dopalaczami” oraz poprawę ścigania i karania sprawców w/w przestępstw, którzy obecnie będą traktowani tak samo jak osoby sprzedające narkotyki.

Decyzją Pana Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego na stanowisko Prokuratora Rejonowego w Kaliszu powołany został Pan Prokurator Marcin Urbaniak, a stanowisko Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Kaliszu obejmie dotychczasowa Kierownik Działu Śledztw Pani Prokurator Katarzyna Socha.
Prokurator Marcin Urbaniak od 14 lat związany jest z Prokuraturą Rejonową w Kaliszu, gdzie odbywał kolejno aplikację, asesurę, oraz uzyskał nominację prokuratorską.