Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp zakończył postępowanie przeciwko 42 letniemu mieszkańcowi powiatu pyzdrskiego oskarżonemu o spowodowanie w dniu 5 czerwca 2017 r. w rejonie przejścia dla pieszych przy Rondzie Bankowym w Ostrowie Wlkp. wypadku komunikacyjnego w wyniku, którego śmierć poniosła jedna osoba.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym kategoryczną opinię biegłego z zakresu badania wypadków komunikacyjnych Prokurator ustalił, że oskarżony, kierując. samochodem ciężarowym Renault Magnum wraz z naczepą, w rejonie oznakowanego przejścia dla pieszych, nie zachował ostrożności podczas zbliżania się do ronda, nienależycie „obserwował pole jezdni”, w wyniku czego doprowadził do potrącenia przechodzącej przez pasy pokrzywdzonej.

Wskutek potrącenia została ona wciągnięta pod podwozie samochodu ciężarowego, w wyniku czego doznała rozległych obrażeń ciała skutkujących jej zgonem na miejscu.   

Jak ustalił Prokurator kierujący pojazdem oraz pokrzywdzona w chwili zdarzenia byli trzeźwi.

Jednocześnie w wydanej opinii biegły stwierdził niesprawność układu hamulcowego kierowanej przez oskarżonego naczepy, którego stan biegły określił jako wykluczający z możliwości poruszania się po drogach publicznych. Niesprawność powyższa w ocenie biegłego nie miała jednak wpływu na przebieg zdarzenia, a jego przyczyną jak wynika z konkluzji opinii było również nie zachowanie reguł ostrożności przez pokrzywdzoną, która przekraczała jezdnię w bliskiej odległości od czoła samochodu.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego kierujący pojazdem wskazał, że do momentu opuszczenia pojazdu nie miał świadomości spowodowania wypadku.

Mężczyzna nie był dotychczas karany.

Przestępstwo spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym ( art. 177 par 2 k.k.) zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat,

 

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

Maciej Meler