Po niemal trzech tygodniach od zdarzenia udało się ustalić sprawcę śmiertelnego potrącenia starszej kobiety w miejsc. Kamień gm. Ceków Kolonia. Do zdarzenia doszło 13 maja 2016r. w godzinach południowych. Sprawca wypadku oddalił się z miejsca zdarzenia nie udzielając pomocy poszkodowanej.


Nie było żadnych świadków tego zdarzenia, a na jego miejscu ujawniono jedynie odłamane lusterko samochodowe.
Ślad ten umożliwił ostateczną identyfikację sprawcy i w dniu 30 maja 2016r. zatrzymano 80-letniego mieszkańca sąsiedniej miejscowości. Prokuratura Rejonowa w Kaliszu przedstawiła mu zarzut popełnienia przestępstwa z art.177 § 2 k.k. w zw. z art.178 § 1 k.k. i wystąpiła o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Sąd Rejonowy w Kaliszu nie przychylił się do tego wniosku i nie zastosował wobec podejrzanego żadnego środka zapobiegawczego.
Złożone przez prokuratora zażalenie na decyzję Sądu Rejonowego okazało się skuteczne.
W dniu 16 czerwca 2016r. Sąd Okręgowy zmienił postanowienie Sądu Rejonowego i zastosował areszt tymczasowy na okres 2 miesięcy.
Sąd podzielił argumentację przedstawioną przez prokuratora w zażaleniu i uznał, że istnieją szczególne przesłanki przemawiające za zastosowaniem tymczasowego aresztowania w tej sprawie.
Sąd uznał, że istnieje realne zagrożenie surową karą ( do 12 lat pozbawienia wolności), jak i obawa bezprawnego utrudniania postępowania .
Śledztwo jest w toku.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

A. Kobiela-Kurczaba