Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło w dniu 23 października 2015r.
Skierowanym do Sądu Rejonowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 50-letnią kobietę.

 

Zarzucono wymienionej, że w dniu 23 października 2015r. w Kaliszu wyjeżdżając kierowanym przez siebie samochodem osobowym m-ki Audi A5 i włączając się do ruchu na drodze głównej, naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w ten sposób, że nie zachowała szczególnej ostrożności i nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu mężczyźnie poruszającemu się motorowerem, w wyniku czego doprowadziła do zderzenia obu pojazdów, co doprowadziło do upadku kierującego motorowerem i doznania przez niego złamania kości nóg m.in. kości udowej. W zarzucie zaznaczono, że powyższe stanowiło ciężki uszczerbek na zdrowiu, związany z ciężką długotrwałą chorobą.
Do opisanego w zarzucie zdarzenia doszło w czasie wyjeżdżania przez oskarżoną z terenu giełdy owocowo- warzywnej. W miejscu gdzie doszło do wypadku droga posiada trzy pasy ruchu. Pokrzywdzony, jadący motorowerem jechał wewnętrznym pasem ruchu, na nim doszło do zderzenia obu pojazdów.
W trakcie śledztwa uzyskano opinie biegłego z zakresu medycyny sądowej, w której określono, opisany w zarzucie, rodzaj uszkodzeń ciała doznanych przez pokrzywdzonego.
Czyn zarzucany oskarżony zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 177 § 2 kodeksu karnego (spowodowanie wypadku drogowego, śmiertelnego lub związanego ze spowodowaniem ciężkich uszkodzeń ciała) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak