Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku drogowego, do którego doszło w dniu 2 stycznia 2016r. w Nabyszycach, gm. Odolanów.
Zarzut spowodowania powyższego przedstawiono 20 – letniemu mężczyźnie.

Zarzucono wymienionemu, że w dniu 2 stycznia 2016r. w Nabyszycach, pow. ostrowski, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nieumyślnie spowodował wypadek drogowy. W opisie czynu wskazano, że kierując w stanie nietrzeźwości samochodem osobowym m – ki Audi A4 nie zachował on należytych środków ostrożności, w szczególności nienależycie obserwował przedpole jazdy i nie dostosował prędkości pojazdu do sytuacji, w wyniku czego na łuku drogi zjechał na przeciwny pas ruchu, a następnie uderzył w poruszającego się pieszo przy krawędzi jezdni mężczyznę, po czym zbiegł z miejsca wypadku. Pokrzywdzony, co opisano w zarzucie, doznał obrażeń ciała, które doprowadziły do jego śmierci.
Do zatrzymania podejrzanego, w miejscu zamieszkania, doszło wkrótce po zdarzeniu. Przeprowadzone wówczas badanie wykazało, że znajdował się on w stanie nietrzeźwości (w wydychanym powietrzu stwierdzono równowartość ponad 2‰ alkoholu).
Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. skierowała w dniu 4 stycznia 2015r. wniosek o zastosowanie wobec wymienionego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. powyższy wniosek uwzględnił i w dniu 5 stycznia 2016r. został tymczasowo aresztowany.
Śledztwo jest kontynuowane.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 177 § 2 kodeksu karnego, popełnione w stanie nietrzeźwości (art. 178 § 1 kk) zagrożone karą od 9 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak