Prokuratura Rejonowa  w Ostrzeszowie zakończyła śledztwo w sprawie wypadku drogowego z udziałem motocyklisty, do którego doszło w dniu 20 czerwca 2015r.
Skierowanym do Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie aktem oskarżenia objęty został 19 – letni mężczyzna. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 20 czerwca 2015r. w Ostrzeszowie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodował wypadek drogowy.

 

W opisie czynu podano, że kierując motocyklem, jadąc w strefie zamieszkania, nie zachował on szczególnej ostrożności, przekroczył administracyjne dozwoloną prędkość oraz stosował „nieprawidłową technikę jazdy polegającą na jeździe na jednym kole”, co ograniczyło jego widoczność oraz spowodowało utratę kontroli nad kierowanym pojazdem i doprowadziło do zderzenia z jadącym rowerem 12 - letnim chłopcem. W wyniku potrącenia pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci urazu czaszkowo – mózgowego, stanowiącego „ciężką chorobę realnie zagrażającą życiu”.
W trakcie śledztwa uzyskano opinię biegłego z zakresu ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych. Z powyższej opinii  wynika, że do wypadku doszło w wyniku naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez oskarżonego.
Uzyskano również opinię lekarska, co do rodzaju uszkodzeń ciała doznanych przez pokrzywdzonego.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 177 § 2 kodeksu karnego (spowodowanie wypadku drogowego, śmiertelnego lub związanego ze spowodowaniem ciężkich uszkodzeń ciała ) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak