Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła dochodzenie w sprawie wypadku drogowego, związanego z potrąceniem rowerzystki jadącej ścieżką rowerową.
Skierowanym do Sądu Rejonowego w Kaliszu wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego objęty został 30 – letni mężczyzna.

Zarzucono wymienionemu, że w dniu 6 sierpnia 2015r. w Kaliszu, kierując samochodem osobowym m – ki Renault Clio, nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w ten sposób, że wyjeżdżając z posesji nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i najechał na kierującą rowerem kobietę, doprowadzając do powstania u niej uszkodzeń ciała w postaci złamania kości piszczelowej.
Bezpośrednio po potrąceniu zostały przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia, dokonano także niezbędnych przesłuchań oraz uzyskano opinie biegłego z zakresu medycyny sądowej co do rodzaju uszkodzeń ciała doznanych przez pokrzywdzoną.
Czyn zarzucany podejrzanemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 177 §1 kodeksu karnego (nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego) zagrożone karą do 3 lat  pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak