Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku drogowego, do którego doszło w dniu 8 stycznia 2015r. w Plewni, pow. kaliski.
Skierowanym do Sądu Rejonowego w Kaliszu wnioskiem o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy objęty został 59 – letni mieszkaniec województwa łódzkiego. Zarzucono wymienionemu nieumyślne spowodowanie wypadku komunikacyjnego. W opisie czynu zaznaczono, że w dniu 8 stycznia 2015r.w Plewni umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując samochodem ciężarowym m – ki Man nie zachował wymaganej ostrożności oraz prędkości zapewniającej panowanie nad pojazdem, w następstwie czego potrącił przechodzącego przez jezdnię mężczyznę, który w wyniku powyższego doznał rozległych uszkodzeń ciała prowadzących do jego śmierci.


W trakcie śledztwa uzyskano opinie biegłego z dziedziny rekonstrukcji wypadków drogowych. W powyższej opinii stwierdził on, że do potrącenia pieszego doszło w konsekwencji naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez oskarżonego kierującego samochodem ciężarowym.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 177 §2 kodeksu karnego (spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak