Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu lądowym, do której doszło w dniu 14 lipca 2014r. w Jankowie Pierwszym, powiat kaliski.
Skierowanym w dniu 18 czerwca 2015r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęty został 21-letni mężczyzna, zamieszkały na terenie powiatu wolsztyńskiego, woj. wielkopolskie. Wymienionemu zarzucono, że w dniu 14 lipca 2014r. w Jankowie Pierwszym, powiat kaliski, kierując samochodem osobowym marki Volkswagen Golf, nieumyślnie sprowadził katastrofę w ruchu lądowym zagrażającą zdrowiu i życiu wielu osób. W opisie czynu zaznaczono, że naruszając zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie ustąpił on pierwszeństwa pojazdu i wjechał na skrzyżowanie z drogi podporządkowanej doprowadzając do zderzenia z jadącym prawidłowo samochodem dostawczym marki Volkswagen LT, w którym wraz z kierowcą znajdowało się łącznie 12 osób. W wyniku zderzenia pojazdów uszkodzeń  ciała -różnego rodzaju- doznało, co opisano w zarzucie, 12 osób, przy czym jedna z nich, 14-letnia, poniosła śmierć.


Z zebranych materiałów wynika, że 10 osób znajdowało się w części ładunkowej samochodu dostawczego, nieprzystosowanego do przewozu pasażerów. Wskazanym samochodem kierował 40-letni (obecnie) mężczyzna, a przewożone na teren powiatu pleszewskiego osoby wcześniej wykonywały pracę w prowadzonym przez niego ogrodnictwie.
Wymieniony objęty został odrębnym aktem oskarżenia, skierowanym również w dniu 18 czerwca 2015r. przez Prokuraturę Okręgowa w Ostrowie Wlkp. do Sądu Rejonowego w Kaliszu. Zarzucono, mu że w dniu 14 lipca 2014r. w Jankowie Pierwszym, kierując nieprzystosowanym do przewozu osób samochodem dostawczymi marki Volkswagen LT, przewoził on 10 osób w nieposiadającej pasów bezpieczeństwa ani innych zabezpieczeń części ładunkowej, na nieprzytwierdzonych do podłoża paletach, przy uszkodzonych i uchylonych drzwiach bocznych pojazdu, przez co sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, do której -co opisano- faktycznie doszło.
Wobec podejrzanego, 21-letniego, zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i nakazu powstrzymywania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych. Podobne środki zapobiegawcze zastosowano w stosunku do drugiego z podejrzanych.
W ramach prowadzonych, odrębnych śledztw uzyskano kompleksową opinię biegłych z zakresu mechaniki pojazdowej i wypadków drogowych, a także medycyny sądowej. W ocenie biegłych „sytuację wypadkową wytworzył i wypadek spowodował” kierowca samochodu osobowego, który nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu samochodowi dostawczemu Volkswagen LT. Biegli opisali ponadto w opinii zagrożenia wynikające z przewożenia w powyższym pojeździe osób w warunkach niezgodnych z obowiązującymi przepisami, w sposób powodujący narażenie ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Zarzucany 21-letniemu oskarżonemu czyn zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 173 § 4 kodeksu karnego (nieumyślne spowodowanie katastrofy, ze skutkiem śmiertelnym) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Drugiemu z oskarżonych zarzucono przestępstwo z art. 174 § 1 kodeksu karnego (umyślne sproeadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym) zagrożone również karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak