Prokuratura Rejonowa w Kaliszu prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku drogowego, do którego doszło w dniu 25 marca 2015r. w Plewni, pow. kaliski.
Zarzut spowodowania powyższego wypadku przedstawiono 25 – letniemu mieszkańcowi gminy Ceków Kolonia, pow. kaliski. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 25 marca 2015r. w Plewni, pow. kaliski umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując – bez wymaganych uprawnień – motocyklem m – ki Kawasaki nie ustąpił pierwszeństwa i najechał prawidłowo przechodzącą przez jezdnię po oznakowanym przejściu 15 – letnią małoletnią, która w wyniku doznania rozległych uszkodzeń ciała poniosła śmierć.

Pokrzywdzona po potrąceniu przez motocykl została przewieziona, przez wezwaną  karetkę pogotowia, do szpitala w Kaliszu, gdzie pomimo udzielonej pomocy medycznej, doszło do jej zgonu. Kierujący motocyklem mężczyzna doznał uszkodzeń ciała w postaci m.in. złamania obojczyka, złamania kości śródstopia.
Prokuratura Rejonowa w Kaliszu w dniu 27 marca 2015r. po przedstawieniu zarzutów podejrzanemu i przesłuchaniu go, skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec wymienionego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd na posiedzeniu w dniu 28 marca 2015r. uwzględnił powyższy wniosek i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 177 § 2  kodeksu karnego (spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak