Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku drogowego, połączonego ze sprowadzeniem niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, do którego doszło w dniu 22 kwietnia 2014r.
Skierowanym w dniu 23 marca 2015r. do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. aktem oskarżenia objęto 5 osób. 50 - letniemu mężczyźnie zarzucono, że w dniu 22 kwietnia 2014r. w Ostrowie Wlkp., umyślnie naruszając zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy, a jednocześnie doprowadził do śmiertelnego wypadku drogowego.

W opisie wskazano, że podejrzany, działając na polecenie swojego pracodawcy, kierując koparką gąsienicową, nie posiadając uprawnień i wymaganego pozwolenia, wjechał bez należytej asekuracji w porze nocnej, na drogę krajową nr 25, gdzie doszło do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem osobowy marki Citroen Picasso. W wyniku powyższego śmierć poniósł jeden z pasażerów, a trzy pozostałe osoby znajdujące się w samochodzie doznały poważnych uszkodzeń ciała, przy czym w przypadku kierującej pojazdem uszkodzeń ciała realnie zagrażających życiu.
57-letniemu mężczyźnie, będącemu dysponentem koparki, zarzucono, że poprzez wydanie swojemu pracownikowi polecenia wjechania kierowaną przez niego koparką, bez wymaganych pozwoleń i należytej asekuracji, na drogę krajową nr 25 sprowadził  bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, w wyniku czego doszło do opisanego śmiertelnego wypadku drogowego. Dodatkowo zarzucono  wymienionemu nie udzielenie pomocy pokrzywdzonym w wypadku, a także utrudnianie postępowania karnego poprzez polecenie mężczyźnie kierującemu koparką, opuszczenia miejsca zdarzenia w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej.
Podobne zarzuty, dotyczące nieudzielenia pomocy oraz utrudniania postępowania karnego przedstawiono 26-letniemu mężczyźnie, krewnemu kierującego koparką, który przywiózł go, a następnie zabrał z miejsca zdarzenia. Zarzuty nieudzielenia pomocy pokrzywdzonym przedstawiono również wspomnianemu, 50- letniemu oskarżonemu.
Podejrzani są mieszkańcami powiatu kaliskiego. Dwaj z nich, 50-letni i 26-letni zostali zatrzymani w dniu 23 kwietnia 2014r. Trzeci z mężczyzn został zatrzymany w dniu 25 kwietnia 2014r.
Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. skierowała wówczas do miejscowego Sądu Rejonowego wnioski o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Złożone wnioski zostały uwzględnione i trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Wobec 25 – letniego oskarżonego wskazany środek zapobiegawczy stosowany był przez okres 2 miesięcy, a w stosunku do drugiego, 50 - letniego do dnia 4 września 2014r., kiedy zmieniono go na dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Wobec tego z oskarżonych tymczasowe aresztowanie, przedłużane kolejnymi postanowieniami Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp., jest nadal stosowane.
Aktem oskarżenia objęci zostali ponadto dwaj synowie, wskazanego 57 – letniego oskarżonego. Wymienionym, mającym 34 i 36 lat, zarzucono, że podejmowali w czerwcu 2014r. działania utrudniające postępowanie karne przeciwko ich ojcu „mające na celu pomoc - wymienionemu - w uniknięciu odpowiedzialności karnej”, polegające m.in. na „proponowaniu pieniędzy” w zamian za zmianę wyjaśnień. Jednemu z nich dodatkowo zarzucono uporczywe nękanie mężczyzny przesłuchanego w omawianej sprawie jako świadek, co doprowadziło do „targnięcia się przez niego na własne życie”.
W trakcie śledztwa uzyskano szereg specjalistycznych opinii m.in. dotyczące stanu technicznego koparki gąsienicowej i samochodów uczestniczących w wypadku, a także interdyscyplinarną opinię zespołu biegłych dotyczącą rekonstrukcji wypadku drogowego.
Badaniom sądowo – psychiatrycznym poddano trzech podejrzanych (w wieku 34, 36 i 57 lat), jedno z nich połączone było z długotrwała obserwacja sądowo – psychiatryczna. W wydanych opiniach biegli stwierdzili, że wskazani podejrzani mieli, w czasie zarzucanych im czynów, zachowaną poczytalność.
Czyny zarzucane oskarżonym zostały zakwalifikowane m.in. jako przestępstwa z art. 177 § 2 kodeksu karnego (spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego), połączonego z ucieczką z miejsca zdarzenia (art. 178 § 1 kodeksu karnego), zagrożone karą od 9 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności, a także z art. 174 § 1 kodeksu karnego (sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności oraz art. 239 § 1 kodeksu karnego (utrudnianie postępowania karnego) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności i art. 162 § 1 kodeksu karnego (nieudzielenie pomocy) zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.


ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak