Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp.  kontynuuje śledztwo w sprawie katastrofy kolejowej, do której doszło w dniu 27 maja 2012r. na terenie miejscowego dworca.
Doszło wówczas, około godziny 4.40, do najechania na oczekujący przy jednym z peronów na odjazd pociąg osobowy relacji Ostrów Wlkp. – Wrocław przez pociąg towarowy, należący do prywatnego przewoźnika. W wyniku powyższego zderzenia „lekkich obrażeń ciała” doznali maszyniści obu pociągów oraz mechanik pociągu towarowego. W pociągu osobowym znajdował się jeden pasażer, który nie doznał uszkodzeń ciała. Bezpośrednio po zdarzeniu dokonano oględzin miejsca zdarzenia oraz przesłuchano osoby znajdujące się w pociągach i pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu w obrębie nastawni należących do stacji Ostrów Wlkp.


Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp., po zgromadzeniu niezbędnych materiałów, powołała biegłego z dziedziny kolejnictwa w celu dokonania analizy okoliczności związanych z zaistnieniem katastrofy kolejowej, określenia jej przyczyn oraz oceny systemów zabezpieczenia ruchu w rejonie stacji. Dodatkowo zwrócono się do Instytutu Kolejnictwa o opinię odnośnie prawidłowości działania urządzeń i systemów funkcjonujących w lokomotywie.
Po uzyskaniu wskazanych opinii zostanie dokonana ocena prawno – karna opisanego zdarzenia i podjęta decyzja odnośnie dalszych działań.