Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie potrącenia pieszej przechodzącej w wyznaczonym miejscu przez jezdnię.


Skierowanym w dniu 30 kwietnia 2009r. do Sądu Rejonowego aktem oskarżenia objęto 43 – letniego mężczyznę. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 11 marca 2009r. w Kaliszu na skrzyżowaniu dwóch ulic w centrum miasta, kierując w stanie nietrzeźwości samochodem osobowym m – ki Audi 100 nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że zbliżając się do wyznaczonego przejścia dla pieszych nie zachował szczególnej ostrożności i nie zmniejszył prędkości w wyniku czego potrącił znajdującą się na przejściu pieszą, która w następstwie powyższego doznała szeregu obrażeń ciała.
Biegły z zakresu medycyny sądowej uznał, że doznane przez pokrzywdzoną obrażenia ciała, w postaci m.in. uszkodzenia kręgosłupa, złamania kości rąk i nóg oraz w obrębie miednicy, stanowiły „ciężki uszczerbek na zdrowiu”.
Przeprowadzone badanie powietrza wydychanego przez podejrzanego wykazało stężenie równe 0,6 ‰ alkoholu.
Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, że przed zdarzeniem spożywał piwo.
Czyn zarzucony oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 177 § 2 kodeksu karnego (spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym bądź w postaci ciężkich uszkodzeń ciała), popełnione  w stanie nietrzeźwości (art. 178 kodeksu karnego), zagrożone karą od 9 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności.