Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała w dniu 21 stycznia 2008r. do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 22-letniemu mieszkańcowi powiatu kaliskiego, podejrzanemu o spowodowanie – w stanie nietrzeźwości – śmiertelnego wypadku drogowego.

Wymienionemu zarzucono, że w dniu 5 listopada 2007 r. na terenie gminy Koźminek, pow.kaliski, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości kierował samochodem osobowym marki Opel Calibra i doprowadził na łuku drogi do utraty  panowania nad  pojazdem,  w  wyniku  czego  zjechał  na  pobocze,  a następnie na przeciwny pas ruchu, gdzie doprowadził do zderzenia z jadącym prawidłowo samochodem osobowym marki Volkswagen Golf. W następstwie powyższego, co opisano w zarzucie, żona oskarżonego, będąca pasażerką kierowanego przez niego samochodu, doznała wielonarządowego urazu, który doprowadził do jej śmierci.

Przeprowadzone badanie krwi pobranej od podejrzanego wykazało obecność w niej 1,1 ‰ alkoholu.

Wobec wymienionego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego.

Czyn  zarzucany  oskarżonemu   zakwalifikowano  jako  przestępstwo  z art. 177 § 2 kodeksu karnego (spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego), popełnione w stanie nietrzeźwości (art. 178 § 1 kodeksu karnego), zagrożone karą od 9 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności.