Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie w dniu 31 marca 2008 r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 29-letniemu mieszkańcowi powiatu ostrowskiego, podejrzanemu o spowodowanie w stanie nietrzeźwości wypadku drogowego, w którym zginęły dwie osoby.

Wymienionemu zarzucono, że w dniu 6 lutego 2008 r. w Kaliszkowicach Kaliskich, pow. ostrzeszowski, będąc w stanie nietrzeźwości naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w wyniku czego spowodował wypadek drogowy. W opisie czynu wskazano, że kierując samochodem osobowym marki Volkswagen Golf nie dostosował on prędkości do panujących warunków drogowych i po wyjechaniu z łuku drogi na prostym jej odcinku stracił panowanie nad pojazdem, po czym uderzył w przydrożne drzewo, w następstwie czego dwóch pasażerów samochodu doznało licznych uszkodzeń ciała, które doprowadziły do ich śmierci na miejscu wypadku.

Przeprowadzone badanie wykazało, iż oskarżony w chwili wypadku był w stanie nietrzeźwości; w jego krwi znajdowało się 0,8 ‰ alkoholu. Podobnie w stanie nietrzeźwości był jeden z pasażerów samochodu, znajomych oskarżonego, drugi był trzeźwy.

W trakcie śledztwa uzyskano opinię biegłego z dziedziny rekonstrukcji wypadków drogowych.

Wobec podejrzanego, który w następstwie wypadku również doznał licznych uszkodzeń ciała, Prokurator Rejonowy w Ostrzeszowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju.

Czyn  zarzucany  oskarżonemu  zakwalifikowano  jako  przestępstwo   z art. 177 § 2 kodeksu karnego (spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego), popełnione w stanie nietrzeźwości (art. 178 § 1 kodeksu karnego), zagrożone karą od 9 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności.