Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku drogowego, do którego doszło w marcu 2008 r. w Odolanowie.

Skierowanym w dniu 19 czerwca 2008 r. do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. aktem oskarżenia objęto 19-letniego mężczyznę. Zarzucono wymienionemu, że 6 marca 2008 r. w Odolanowie, powiat ostrowski, kierując samochodem osobowym marki Volkswagen Passat umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nieumyślnie spowodował wypadek drogowy. W opisie czynu wskazano, że nie zachowując środków ostrożności poruszał się on, kierowanym przez siebie samochodem, w obszarze zabudowanym z prędkością ponad 100 km na godzinę i na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał na lewe pobocze jezdni, a następnie na chodnik, gdzie uderzył kolejno w słupek betonowego ogrodzenia, pień przydrożnego drzewa oraz słup napowietrznej linii energetycznej. W następstwie powyższego wypadku jeden z pasażerów samochodu kierowanego przez oskarżonego poniósł śmierć, a drugi doznał poważnych uszkodzeń ciała, w tym wstrząśnienia mózgu.

Z dokonanych ustaleń wynika, że oskarżony jechał, prowadzonym przez siebie samochodem, z dwoma kolegami z miejscowości położonej na terenie gminy Odolanów do Ostrowa Wlkp. W czasie jazdy padał deszcz i jezdnia była mokra. W trakcie przejazdu przez Odolanów oskarżony na łuku drogi wpadł w poślizg i zjechał z jezdni uderzając kolejno w płot, drzewo i słup sieci energetycznej. Z opinii powołanego biegłego z dziedziny ruchu drogowego wynika, że oskarżony w czasie zdarzenia prowadził samochód w obszarze zabudowanym z prędkością ponad 100 km na godzinę.

Jeden z pasażerów doznał w następstwie wypadku uszkodzeń ciała m.in. mózgowia, które doprowadziły do jego zgonu w dniu 18 marca 2008 r.

Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 177 § 2 kodeksu karnego (spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.