Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie zakończyła śledztwo w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło w dniu 17 lipca 2008 r. w Rojowie.

Skierowanym  w  dniu  26  września   2008 r.  do  Sądu  Rejonowego  w Ostrzeszowie aktem oskarżenia objęto 22-letniego mieszkańca powiatu ostrzeszowskiego.  Wymienionemu  zarzucono,  że  w  dniu 17 lipca 2008 r. w  Rojowie,  umyślnie  naruszył  zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości kierował samochodem osobowym marki Seat Cordoba z nadmierną prędkością nie dostosowaną do sytuacji drogowej, obowiązującego ograniczenia prędkości i panujących warunków atmosferycznych, w wyniku czego na łuku drogi stracił panowanie nad  pojazdem  i  zjechał  na  pobocze,   a   następnie  do   przydrożnego  rowu,  w następstwie czego dwaj pasażerowie kierowanego przez niego pojazdu doznali uszkodzeń ciała. Przewożona  przez  niego  małoletnia  koleżanka  jego  siostry,  zabrana  już w trakcie jazdy, doznała poważnych uszkodzeń wewnętrznych prowadzących do kalectwa. Drugi z pasażerów doznał licznych złamań kości.

Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

Przeprowadzone bezpośrednio po wypadku badanie wykazało w powietrzu wydychanym przez kierującego samochodem zawartość blisko 2 ‰ alkoholu.

Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowany został jako przestępstwo z art. 177 § 2 kodeksu karnego (spowodowanie wypadku drogowego połączonego z ciężkimi uszkodzeniami ciała), popełnione w stanie nietrzeźwości (art. 178 § 1 kodeksu karnego) zagrożone karą od 9 miesięcy do 12  lat  pozbawienia  wolności.