Prokuratura Rejonowa w Kępnie zakończyła śledztwo w sprawie wypadku drogowego zaistniałego w dniu 28 września 2008 r., w którym śmierć poniosły cztery osoby.

Skierowanym w dniu 26 lutego 2009r. do Sądu Rejonowego w Kępnie aktem oskarżenia objęto 22-letniego mieszkańca powiatu kępińskiego. Wymienionemu zarzucono, że w dniu 28 września 2008 r. na drodze krajowej Nr 11 pomiędzy miejscowościami Słupia pod Kępnem a Piaskami, pow. kępiński, kierując samochodem osobowym marki Alfa Romeo umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że podjął manewr wyprzedzania jadącego przed nim samochodu osobowego marki Audi bez należytego sprawdzenia możliwości dokonania powyższego manewru w istniejącej sytuacji drogowej, w wyniku czego po wjechaniu na lewy pas ruchu doprowadził do czołowego zderzenia z jadącymi w przeciwnym kierunku na dwóch motocyklach marki Kawasaki i Yamaha czterema mężczyznami, którzy w następstwie doznanych uszkodzeń ciała ponieśli śmierć.

 


Przeprowadzone badanie wykazało, że kierujący samochodem był w czasie opisanego zdarzenia trzeźwy. Po wypadku został on z uwagi na doznane uszkodzenia ciała  przewieziony do szpitala. W czasie przedstawienia zarzutu, w dniu 10 października 2008 r., przebywał on nadal w szpitalu.

 


Prokurator Rejonowy w Kępnie, po opuszczeniu przez podejrzanego szpitala, skierował do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec wymienionego tymczasowego aresztowania. Powyższy wniosek nie został jednak uwzględniony, a Sąd Okręgowy w Kaliszu rozpoznając następnie zażalenie Prokuratora Rejonowego w Kępnie nie zmienił postanowienia odmawiającego tymczasowego aresztowania.

 


W trakcie  śledztwa powołany został biegły z zakresu technicznej i kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków drogowych. W wydanej opinii stwierdził on, iż przyczyną wypadku było nieprawidłowe zachowanie oskarżonego. Zaznaczył on również, że nadmierna prędkość z jaką poruszali się motocykliści również pozostawała w związku przyczynowym ze zdarzeniem.

 


Czyn  zarzucany  wymienionemu  zakwalifikowano  jako przestępstwo z art. 177 § 2 kodeksu karnego (spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.