Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. umorzyła śledztwo w sprawie katastrofy drogowej zaistniałej  w dniu 9 stycznia 2009r., w wyniku której uszkodzeń ciała doznało 11 osób. Przyczyną umorzenia było stwierdzenie braku znamion przestępstwa w rozważanym zachowaniu kierującego samochodem osobowym m – ki Fiat Punto mężczyzny.

Z dokonanych ustaleń, w tym opinii lekarskiej, wynika, że u wymienionego doszło, przed wypadkiem, do udaru mózgu. W czasie zjechania z pasa ruchu był on, jak ustalono, nieprzytomny i nie można przypisać mu winy, także nieumyślnej. Powyższe wyklucza wyczerpanie przez niego znamion przestępstwa.
W wyniku opisanego zdarzenia uszkodzeń ciała, o charakterze lekkim i średnim, doznało 11 osób. Bezpośrednio po zdarzeniu 10 z nich zostało przewiezione, podobnie jak kierujący samochodem, do szpitala. Powyższy mężczyzna, nie odzyskując przytomności, zmarł w dniu 16 stycznia 2009r.
Przeprowadzone przez biegłego z dziedziny techniki samochodowej badanie wykazało, że uczestniczący w wypadku samochód był sprawny technicznie.