Prokuratura Rejonowa w Kaliszu prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku drogowego, do którego doszło w dniu 21 marca 2009r.

Zarzuty spowodowania powyższego wypadku przedstawiono 20 – letniemu mieszkańcowi Kalisza. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 21 marca 2009r. w Kaliszu umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w ten sposób, że kierując samochodem osobowym m – ki Fiat Siena poruszał się nim z nadmierną prędkością, wyższą od dopuszczalnej, a także nie zachował szczególnej ostrożności przy zbliżaniu się do skrzyżowania, w wyniku czego potrącił przekraczające jezdnię  po przejściu dla pieszych małżeństwo, 35 – letnią kobietę i 32 – letniego mężczyznę oraz ich dwoje dzieci w wieku 1 roku i 2 lat znajdujące się w wózkach dziecięcych.
Z dokonanych ustaleń wynika, że pokrzywdzeni przechodzili przez jezdnię w wyznaczonym miejscu po przejściu dla pieszych. Na jednym z pasów ruchu stał wówczas samochód, oczekujący na ich przejście. Wtedy, jak ustalono, kierowany przez oskarżonego pojazd zjechał na drugi pas i uderzył w pokrzywdzonych.
Prokurator Rejonowy w Kaliszu w dniu 23 marca 2009r. skierował wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego, zatrzymanego bezpośrednio po zdarzeniu, środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Kaliszu nie uwzględnił powyższego wniosku, a zastosował wobec podejrzanego dozór policji. Nie zgadzając się z odmową zastosowania tymczasowego aresztowania Prokurator Rejonowy w Kaliszu złożył w dniu 30 marca 2009r. zażalenie do Sądu Okręgowego w Kaliszu.
Czyn zarzucany podejrzanemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 177 § 2 kodeksu karnego (spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.