Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. skierowała w dniu 15 października 2010r. do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 25 – letniemu mieszkańcowi powiatu ostrowskiego, podejrzanemu o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego.


Oskarżonemu zarzucono, że w dniu 26 czerwca 2010r. w Borowcu, pow. ostrowski, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodował wypadek drogowy. W opisie czynu wskazano, że kierując w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem środka odurzającego samochodem osobowym marki Renault Clio nie zachował należytych środków ostrożności i na prostym odcinku drogi zjechał na przeciwny pas ruchu, a następnie na pobocze, gdzie potrącił 14 – letniego pokrzywdzonego, który doznał szeregu uszkodzeń ciała, m.in. w postaci złamań kości czaszki i twarzoczaszki z urazem mózgu, w wyniku których w dniu 6 lipca 2010r. zmarł.
Z dokonanych ustaleń wynika, że oskarżony w czasie powyższego wypadku jechał ze swoimi znajomymi do pobliskiej miejscowości. Do potrącenia doszło po przejechaniu przez oskarżonego około 200 metrów. Pokrzywdzony znajdował się wówczas, siedząc na deskorolce, we wjeździe na teren posesji. Dwoje innych dzieci przebywających obok niego widząc zjeżdżający w ich kierunku samochód zdołało, jak ustalono, odskoczyć unikając potrącenia.
Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala w Ostrowie Wlkp., a następnie do kliniki w Poznaniu, gdzie - z uwagi na ciężki charakter doznanych przez niego uszkodzeń ciała - doszło do jego zgonu.
Przeprowadzone badanie krwi pobranej od podejrzanego wykazało zawartość w niej 1,6 ‰ alkoholu. Ustalono jednocześnie, że podejrzany był również pod wpływem środka odurzającego.
Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp. skierował do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd powyższego wniosku nie uwzględnił i zastosował jedynie dozór policji. Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp. złożył na powyższą decyzję zażalenie. Sąd Okręgowy w Kaliszu uwzględniając zażalenie zastosował w stosunku do podejrzanego, postanowieniem z dnia 27 lipca 2010r., tymczasowe aresztowanie.
Oskarżony wcześniej był już karany, m.in. za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 177 § 2 kodeksu karnego (spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego), popełnione w stanie nietrzeźwości (art. 178 § 1 kodeksu karnego), zagrożone karą od 9 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Pleszewie zakończyła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku drogowego, do którego doszło w czasie prowadzenia prac na skrzyżowaniu dróg krajowych.
Skierowanym w dniu 30 września 2010r. aktem oskarżenia objęto 53- letniego mieszkańca województwa śląskiego. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 29 czerwca 2010r. w Pleszewie kierując samochodem ciężarowym m - ki Renault Premium z cementonaczepą, tj. zestawem ważącym łącznie 12 ton, nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym. W opisie czynu wskazano, że oskarżony zbliżając się do odcinka budowy ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych nienależycie obserwował przedpole jazdy i nie zachował właściwej odległości od poprzedzającego go pojazdu, w wyniku czego pomimo zwolnienia prędkości oraz zatrzymania jadących przed nim samochodów, nie zmniejszył szybkości jazdy i uderzył w tył poprzedzającego go samochodu osobowego m – ki Opel Omega, który przemieścił się uderzając w znajdujące się przed nim samochody osobowe m - ki Alfa Romeo i Mitsubishi. W konsekwencji powyższego pasażer samochodu m - ki Opel Omega, w następstwie doznanych uszkodzeń ciała poniósł śmierć, a pozostałe trzy osoby znajdujące się w powyższym samochodzie doznały obrażeń ciała, podobnie jak kierowca samochodu m – ki Alfa Romeo.
Prokuratura Rejonowa w Pleszewie zastosowała wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 177 § 2 kodeksu karnego (spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności .

Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie prowadzi śledztwo w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło w dniu 20 lipca 2010r. w Szklarce Myślniewskiej, pow. ostrzeszowski.
Zarzuty popełnienia powyższego czynu przedstawiono 27-letniemu mieszkańcowi gminy Kobyla Góra, pow. ostrzeszowski. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 20 lipca 2010r. w Szklarce Myślniewskiej umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że  kierując w stanie nietrzeźwości samochodem osobowym marki Polonez nie zachował należytych środków ostrożności podczas zbliżania się do rowerzysty i jego wyprzedzania, nie dostosował prędkości do sytuacji drogowej i nie obserwował należycie drogi przed pojazdem, w wyniku czego uderzył w tył jadącego prawidłowo przed nim roweru, w następstwie czego jadącą nim 64 – letnia kobieta doznała ciężkich uszkodzeń ciała, po czym zbiegł z miejsca wypadku.
Do zatrzymania podejrzanego doszło po dwóch godzinach od zdarzenia w wyniku działań policji.
Z dokonanych ustaleń wynika, że w czasie kierowania samochodem podejrzany, który wcześniej spożył - jak wynika z jego wyjaśnień – znaczną ilość piwa, był w stanie nietrzeźwości.
W dniu 22 lipca 2010r. zastosowany został wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Wymieniony wcześniej był wielokrotnie karany m.in. za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości oraz nie stosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu kierowania pojazdami.
Czyn zarzucony podejrzanemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 177 § 2 kodeksu karnego (spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego), popełnione w stanie nietrzeźwości i połączone z ucieczką z miejsca wypadku (art. 178 § 1 kodeksu karnego), zagrożone karą od 9 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności.
Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. prowadzi śledztwo w sprawie wypadku drogowego, w wyniku którego śmierć poniósł 20 – letni rowerzysta.
Zarzuty spowodowania wypadku przedstawiono 31 – letniemu mieszkańcowi gminy Odolanów, pow. ostrowski. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 11 września 2010r. na drodze pomiędzy Odolanowem a Bonikowem umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że kierował samochodem osobowym marki Volkswagen Golf będąc w stanie nietrzeźwości i nie zachowując należytych środków ostrożności, w wyniku czego na prostym odcinku drogi uderzył w tył jadącego w tym samym kierunku roweru, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia, przy czym kierujący rowerem w następstwie doznanych uszkodzeń ciała, w postaci urazu wielonarządowego, zmarł.
Do ustalenia i zatrzymania podejrzanego doszło w wyniku działań policji, po upływie trzech godzin od wypadku.
Przeprowadzone wówczas badanie wykazało zawartość w powietrzu wydychanym przez wymienionego ponad 2 ‰ alkoholu.
Z zebranych materiałów wynika, że pokrzywdzony jechał rowerem w towarzystwie swojej znajomej, również jadącej rowerem. Po jego potrąceniu podejrzany, jak ustalono, odjechał, nie udzielając mu pomocy.
Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp. skierował do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w dniu 14 września 2010r. powyższy wniosek uwzględnił i zastosował tymczasowe aresztowanie.
Czyn zarzucany podejrzanemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 177 § 2 kodeksu karnego (spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego), popełnione  w stanie nietrzeźwości (art. 178 kodeksu karnego), zagrożone karą od 9 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w  Kaliszu  zakończyła śledztwo w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło w dniu 16 grudnia 2009r.


Skierowanym do Sądu Rejonowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęty został 24 – letni mieszkaniec powiatu kaliskiego. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 16 grudnia 2009r. w Kaliszu, nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego w ten sposób, że kierując samochodem osobowym m – ki Ford Focus wykonując na skrzyżowaniu manewr skrętu w lewo nie zachował należytej ostrożności zbliżając się do przejścia dla pieszych i potrącił przechodzącą przez jezdnię kobietę, która w wyniku doznanych uszkodzeń ciała, zwłaszcza czaszkowo – mózgowych, poniosła śmierć.
W trakcie śledztwa powołany został zespół biegłych z dziedziny ruchu drogowego. W wydanej opinii stwierdzili oni, że kierujący samochodem zbliżając się do obszaru przejścia dla pieszych nie zachował wymaganej, szczególnej ostrożności oraz nie prowadził dostatecznie uważnej obserwacji przedpola jazdy.
Czyn zarzucony oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 177 § 2 kodeksu karnego ( nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.