Prokuratura Rejonowa w Kępnie w dniu 4 czerwca 2009 roku skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o pełnienie obowiązków dróżnika w stanie nietrzeźwości.
Wymienionemu zarzucono, że w dniu 27 maja 2009 roku w Piaskach, pow. kępiński, będąc w stanie nietrzeźwości pełnił obowiązki dróżnika kolejowego przez drogę krajową Nr 11. W drugim zarzucie opisano kierowanie przez niego w dniu 27 maja 2009 roku, w stanie nietrzeźwości, samochodem osobowym marki Opel Vectra.
Podejrzany, jak ustalono, pełnił obowiązki dróżnika w stanie nietrzeźwości w godzinach od 18.00 do 19.30. Do ujawnienia, iż znajduje się on w stanie nietrzeźwości w czasie pełnienia służby doszło w związku z kolizją drogową do której doszło w obrębie przejazdu. Przeprowadzone po przybyciu policji badanie wykazało w wydychanym przez niego powietrzu alkohol w równowartości ponad 2,5‰. Z dokonanych ustaleń wynika ponadto, że we wskazanym dniu wymieniony przed rozpoczęciem służby kierował w stanie nietrzeźwości samochodem.
Wobec podejrzanego w dniu 28 maja 2009 roku Prokurator Rejonowy w Kępnie zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych i wykonywaniu zawodu dróżnika kolejowego.
Czyny zarzucane oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 180 kodeksu karnego (zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu pojazdów w stanie nietrzeźwości) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności oraz art. 178 a § 1 kodeksu karnego (prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości) zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.
Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie zakończyła śledztwo w sprawie wypadku drogowego, w którym śmierć poniósł mężczyzna kierujący policyjnym radiowozem.
Skierowanym w dniu 5 czerwca 2009 roku do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim aktem oskarżenia objęto 34-letniego mieszkańca Ostrzeszowa. Wymienionemu zarzucono, że w dniu 12 kwietnia 2008 roku w Przygodzicach, pow. ostrowski, kierując samochodem marki Mitsubishi Pajero na drodze krajowej nr 11 w okolicy przydrożnego zajazdu, poruszając się z prędkością większą niż administracyjnie dozwolono przyczynił się bezpośrednio do zaistnienia wypadku drogowego. W opisie czynu wskazano, że oskarżony wskutek nadmiernej prędkości uderzył w wyjeżdżający z drogi podporządkowanej, z terenu zajazdu, radiowóz policji (samochód marki „Polonez”), którego kierowca nie zachowując szczególnej ostrożności podczas włączania się do ruchu z jednoczesnym skrętem w lewo, zajechał mu drogę. W zarzucie zaznaczono, że oskarżony mógł uniknąć  powyższego zderzenia, w przypadku poruszania się z dozwoloną prędkością. Kierujący radiowozem policjant, co opisano w zarzucie, w wyniku doznanych uszkodzeń ciała poniósł śmierć.
Powyższy policjant jadąc radiowozem udawał się na miejsce kradzieży dokonanej na terenie gminy Przygodzice, gdzie miał wykonać zlecone czynności.
W opinii powołanego biegłego z dziedziny ruchu drogowego stan zagrożenia, który doprowadził do wypadku wytworzył wyjeżdżający na drogę główną kierowca radiowozu. Biegły, który określił prędkość samochodu marki Mitsubishi Pajero na 89 km/godz. uznał jednocześnie, że gdyby poruszał się on z dopuszczalną administracyjnie prędkością (70 km/godz.) do wypadku nie doszłoby. Podobne stanowisko zajął powołany dodatkowo w celu wydania odrębnej opinii Instytut Ekspertyz Sądowych.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 177 § 2 kodeksu karnego (spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Jarocinie zakończyła śledztwo w sprawie wypadku drogowego, spowodowanego w dniu 14 kwietnia 2009r. przez motocyklistę.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu prowadzi śledztwo w sprawie wypadku drogowego, w wyniku którego śmierć poniosły trzy osoby.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku drogowego, do którego doszło w dniu 17 października 2008r. we Wtórku, pow. ostrowski.