Prokuratura Rejonowa w Kępnie zakończyła śledztwo w sprawie wypadku drogowego, związanego z uderzeniem przez kierującego w stanie nietrzeźwości samochodem w policyjny radiowóz.
Skierowanym w dniu 22 marca 2011r. aktem oskarżenia objęto 22 – letniego mężczyznę. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 6 stycznia 2011r. w Kępnie, naruszył nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że znajdując się w stanie nietrzeźwości kierował samochodem osobowym marki Volkswagen Passat z nadmierną prędkością, nie dostosowaną do warunków drogowych, w wyniku czego utracił panowanie nad pojazdem i wjechał na chodnik, gdzie uderzył w stojący częściowo na chodniku radiowóz policyjny. W opisie czynu wskazano, że w następstwie powyższego wypadku pasażer pojazdu kierowanego przez oskarżonego doznał m.in. złamania kości udowej, a przebywający w radiowozie policjant złamania kostki.
Z dokonanych ustaleń wynika, że oskarżony w dniu 6 stycznia 2011r. przebywał w lokalu położonym na terenie powiatu kępińskiego, gdzie spożywał w towarzystwie swoich znajomych alkohol. Po opuszczeniu lokalu udał się on kierowanym przez siebie samochodem do Kępna. Przewoził wówczas jako pasażerów pięć osób. W czasie jazdy ulicą w centrum miasta, jak ustalono, utracił, na śliskiej nawierzchni, panowanie nad pojazdem i zjechał na chodnik uderzając w policyjny radiowóz.
We wnętrzu radiowozu, stojącego we wjeździe do posesji, znajdował się jeden policjant, a drugi w związku ze służbą patrolową  znajdował się obok samochodu.
Przeprowadzone badanie wykazało, że oskarżony, kierujący samochodem, znajdował się w stanie nietrzeźwości – 1,3 ‰ alkoholu we krwi.
Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego i dozoru policji.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 177 § 1 kodeksu karnego (spowodowanie wypadku drogowego), popełnione w stanie nietrzeźwości ( art. 178 § 1 kodeksu karnego), zagrożone karą do 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie postanowieniem z dnia 28 lutego 2011r. umorzyła, z uwagi na śmierć sprawcy zdarzenia, śledztwo w sprawie wypadku drogowego do którego doszło w dniu 8 listopada 2010r. w Niedźwiedziu, pow. ostrzeszowski.


W wyniku powyższego wypadku śmierć poniósł kierujący samochodem osobowym m-ki Renault Clio 29 - letni mężczyzna, a poważnych uszkodzeń ciała doznało sześcioro przewożonych przez niego dzieci. Kierujący samochodem był ojcem pięciorga powyższych dzieci, w wieku od 5 do 9 lat, a w samochodzie znajdowało się ponadto jedno dziecko, w wieku 8 lat, zamieszkałe w jego sąsiedztwie.
Czworo dzieci doznało ciężkich uszkodzeń ciała, m.in. w postaci urazów czaszkowo – mózgowych oraz rozległych obrażeń wewnętrznych, stanowiących „ciężką chorobę realnie zagrażającą życiu”.
Do wypadku doszło, jak ustalono, w wyniku wjechania powyższego samochodu osobowego m – ki Renault Clio z drogi podporządkowanej na drogę krajową bezpośrednio pod nadjeżdżający samochód ciężarowy m - ki „Mercedes” z naczepą. Samochód osobowy został uderzony w lewy bok, a samochód ciężarowy w następstwie zderzenia przewrócił się. Kierujący samochodem m-ki Renault Clio poniósł śmierć na miejscu zdarzenia, dzieci, z których dwoje siedziało na przednim siedzeniu a pozostałe na tylnym (pozbawionym fotelików do przewozu dzieci), po wydobyciu z uszkodzonego pojazdu zostały przewiezione do szpitala.
Zgromadzone materiały, w tym opinia biegłego z dziedziny ruchu drogowego, doprowadziły do ustalenia, że „sytuację kolizyjną i stan zagrożenia na drodze wytworzył kierujący samochodem osobowym Renault Clio, a jego zachowanie na jezdni pozostaje w związku przyczynowym z wypadkiem drogowym”. Kierowca samochodu ciężarowego, jak wynika również ze wspomnianej opinii, nie naruszył zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym pozostających w związku z wypadkiem i nie miał, w powstałej sytuacji, możliwości uniknięcia zderzenia z wjeżdżającym z drogi podporządkowanej pojazdem.
Z uwagi na przedstawione ustalenia śledztwo umorzono z uwagi na śmierć sprawcy zdarzenia.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu w dniu 29 listopada 2010r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 38 – letniemu mieszkańcowi Warszawy, podejrzanemu o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego.
Oskarżonemu zarzucono, że w dniu 28 lipca 2010r. w Kaliszu kierując samochodem ciężarowym m - ki Iveco nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i przyczynił się do spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. W opisie czynu zaznaczono, że na wyznaczonym i oznakowanym przejściu dla pieszych nie zachował on szczególnej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa przechodzącej przez nie pieszej i potrącił ja prawym narożnikiem skrzyni ładunkowej, w wyniku czego spowodował u niej szereg ciężkich, wewnętrznych uszkodzeń ciała, które doprowadziły do jej śmierci.
Z opinii powołanego w trakcie śledztwa biegłego z dziedziny ruchu drogowego wynika, że do zaistnienia wypadku przyczyniła się również pokrzywdzona, która trzymając parasol ograniczający jej pole widzenia, nie zachowała szczególnej ostrożności przechodząc przez jezdnię, w sytuacji gdy samochód kierowany przez oskarżonego zbliżał się do przejścia.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 177 § 2 kodeksu karnego (spowodowanie śmiertelnego wypadku) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwa w sprawie śmiertelnego wypadku drogowego, do którego doszło 10 września 2010r.
Skierowanym w dniu 31 grudnia 2010r. do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. aktem oskarżenia objęto 24-letniego mężczyznę. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 10 września 2010r. w Ostrowie Wlkp. nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując samochodem m-ki Skoda Yeti nienależycie obserwował przedpole jazdy i wykonując manewr skrętu w lewo zajechał drogę jadącemu z przeciwnego kierunku motocykliście, który w wyniku doznanych uszkodzeń, w postaci urazu wielonarządowego, zmarł.
Z dokonanych ustaleń wynika, że jadący motocyklem m – ki Yamaha 17-letni mieszkaniec Ostrowa Wlkp. kierował nim nie posiadając wymaganych uprawnień.
W trakcie śledztwa powołano biegłych z dziedziny rekonstrukcji wypadków drogowych i medycyny sądowej. Z wydanej opinii wynika, że do zaistnienia wypadku przyczynili się obaj jego uczestnicy. Biegli wskazali, że kierujący motocyklem poruszał się z nadmierną prędkością, przekraczającą administracyjnie dopuszczalną, co w ich ocenie miało związek z zaistniałym wypadkiem.
Czyn zarzucony oskarżonemu został zakwalifikowany jako przestępstwo z art. 177 § 2 kodeksu karnego (spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie w dniu 4 listopada 2010r. skierowała do miejscowego  Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 27-letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęły dwie osoby.
Oskarżonemu, mieszkańcowi powiatu gostyńskiego, zarzucono, że w dniu 20 sierpnia  2010r. w Krotoszynie naruszył umyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując w stanie nietrzeźwości motocyklem marki Suzuki nie zachował należytych środków ostrożności i nie dostosował prędkości pojazdu do obowiązującego w terenie zabudowanym ograniczenia oraz panujących warunków drogowych, w wyniku czego potrącił dwie osoby przechodzące przez jezdnię, a następnie w trakcie dalszej jazdy doprowadził do upadku z motocykla przewożonej 15-letniej pasażerki. W następstwie uderzenia przez motocykl, co opisano w zarzucie, jeden z pieszych poniósł śmierć, a drugi doznał uszkodzeń ciała w postaci złamania podudzia. Rozległego urazu czaszkowo-mózgowego doznała pasażerka motocykla, która w ich wyniku w dniu 29 sierpnia 2010r. zmarła.
Do opisanego w zarzucie zdarzenia doszło po wyjeździe oskarżonego motocyklem z terenu, na którym odbywał się „zlot motocyklistów”. Przeprowadzone badanie wykazało w krwi pobranej od podejrzanego zawartość 1,84‰ alkoholu. Ze zgromadzonych materiałów, a zwłaszcza opinii biegłego z dziedziny ruchu drogowego wynika, że oskarżony prowadził motocykl jadąc ulicą na terenie Krotoszyna w pobliżu skrzyżowania, z prędkością „co najmniej 95km/godz”.
Podejrzany, którego bezpośrednio po wypadku przewieziono do szpitala, został zatrzymany w dniu 25 sierpnia 2010r., a następnie zastosowano wobec niego tymczasowe aresztowanie.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 177§2 kodeksu karnego (spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego) popełnione w stanie nietrzeźwości (art. 178§1 kodeksu karnego) zagrożone karą od 9 miesięcy  do 12 lat pozbawienia wolności.