Prokuratura Rejonowa w Kaliszu umorzyła śledztwo w sprawie usiłowania doprowadzenia Filharmonii Kaliskiej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przy zakupie fortepianu koncertowego o wartości 410.000 zł wobec stwierdzenia, że czyn nie zawierał znamion czynu zabronionego.
W toku przeprowadzonego postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy w tym przeprowadzono przesłuchania szeregu świadków oraz uzyskano dokumentację z postępowania przetargowego organizowanego przez w/w placówkę dotyczącego „dostawy używanego po kapitalnym remoncie profesjonalnego fortepianu koncertowego”.


Zgodnie z stanowiącą element w/w przetargu Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotem zamówienia był zakup „fortepianu koncertowego firmy Steinway&Sons model 274 lub równoważnego”
W toku postępowania przeprowadzono dowód z kluczowej dla zapadłego rozstrzygnięcia opinii biegłego sądowego - rzeczoznawcy pianin i fortepianów, który w oparciu o poczynione badania, a także informację uzyskane od producenta wskazał, iż choć oferowany model nie stanowi oryginalnego fortepianu koncertowego firmy Steinway&Sons model 274, to jednakże sposób jego wykonania oraz jakość użytych materiałów skutkują uznaniem, że mieścił się on w ramach opisywanego przedmiotu zakupu ( przetargu)
Zapadłe w sprawie rozstrzygnięcie nie jest prawomocne, stronom postepowania przysługuje prawo złożenia zażalenia do Sądu Rejonowego w Kaliszu.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Ostrowie Wielkopolskim
Maciej Meler