Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp prowadzi śledztwo przeciwko 5 osobom w wieku 30 do 50 lat,  którym zarzucono min oszustwa karnoskarbowe oraz pranie brudnych pieniędzy.
Postępowanie pod nadzorem tutejszej jednostki Prokuratury prowadzi delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu.


Mechanizm przestępczej działalności polegał na nabywaniu od firm zagranicznych przez tak zwane „znikające podmioty krajowe” min wyrobów stalowych i polietylenowych pochodzących z Czech, Litwy, Łotwy i innych krajów Unii Europejskiej, który nabywany był po znalezieniu kontrahenta w na terenie Polski z stawką VAT 0%, a następnie bezpośrednio transportowany z zagranicy do ostatecznego krajowego odbiorcy.
Podmioty importujące w/w wyroby, bądź nie składały deklaracji podatkowych VAT 7, bądź też nie księgowały wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wystawiając następnie towar ( nie obciążony w rzeczywistości podatkiem ze stawką 23% VAT) w konkurencyjnej cenie legalnie działającym firmom krajowym.
Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego ustalono, że działający wspólnie i w porozumieniu podejrzani, w ramach prowadzonej  działalności brali udział w łańcuchu podmiotów dokonujących transakcji, w wyniku której, Skarb Państwa poniósł szkodę w wysokości nie mniejszej niż 8 mln zł.
Objęte postępowaniem przestępstwa prania brudnych pieniędzy zagrożone są karą pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat, przestępstwo oszustwa i przestawienie nierzetelnej dokumentacji zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
Na podstawie zgromadzonego materiału Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. uwzględnił wniosek Prokuratora i zastosował wobec jednego z podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Względem pozostałych podejrzanych zastosowano środki nieizolacyjne w postaci dozorów policyjnych połączonych z poręczeniami majątkowymi.
Postępowanie w przedmiotowej sprawie pozostaje w toku.


Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

Maciej Meler