Prokurator Rejonowy w Krotoszynie nadzoruje postępowanie przeciwko 25 letniemu mieszkańcowi jednej z podkrotoszyńskich  miejscowości podejrzanemu o zniszczenia mienia oraz kierowania gróźb karalnych.
Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, Prokurator zarzucił podejrzanemu dopuszczenie się w okresie pomiędzy 6 a 19 listopada 2017 w Krotoszynie łącznie 4 czynów.


Dwa z nich polegające na zniszczeniu poprzez celowym przecięciu opony samochodu osobowego, zbiciu przedniej szyby w drugim pojeździe oraz uszkodzeniu elewacji i rolet okiennych w jednym z lokali gastronomicznych skutkowały powstaniem szkody w łącznej wysokości 6.800 zł
Ponadto mężczyźnie zarzucono posiadanie wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii substancji odurzającej w ilości ponad 1 grama marihuany.
Jednocześnie Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut kierowania w dniu 6 listopada 2017 r. w Krotoszynie gróźb karalnych, przejawiających się grożeniem spowodowania u pokrzywdzonej obrażeń ciała, z jednoczesnym oblaniem jej płynem, który okazał się  sokiem owocowym przy czym sprawca wskazał, że następnym razem będzie to benzyna.
Z uwagi na obawę utrudniania postępowania, a także uprawdopodobnioną okoliczność że podejrzany pozostając na wolności może popełnić kolejne przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu Prokurator, wystąpił do Sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Sąd po zapoznaniu się z zgromadzonym materiałem dowodowym oraz argumentacją Prokuratora zawartą we wniosku podzielił ją w całości i zastosował wobec 25 latka tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
Zarzucane przestępstwa zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności .Zakwalifikowanie występku o charakterze chuligańskim ( art. 57a k.k. ) skutkuje możliwością orzeczenia kary w wymiarze nie niższym od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.


Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
                            
Maciej Meler