Prokurator Rejonowy w Kaliszu skierował akt oskarżenia przeciwko 22 letniemu mieszkańcowi powiatu ostrołęckiego, któremu zarzucił włamanie się w marcu 2016 r. do poczty pokrzywdzonego mieszkańca Jarocina i kradzież danych dostępowych do konta gracza w grze internetowej Seafight o wartości 1300 zł .    
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator ustalił, że oskarżony omijając lub przełamując zabezpieczenia poczty email pokrzywdzonego korzystając z dostępu do internetu uzyskał dostęp do informacji dla niego nie przeznaczonych, po czym zmienił hasła i adresy dostępowe służące do dostępu do konta w/w  grze, w wyniku czego pokrzywdzony stracił całkowity do niej dostęp.


Przesłuchany w toku postępowania dotychczas niekarany 22 latek złożył zaakceptowany przez prokuratora wniosek o dobrowolne poddanie się karze w wymiarze 8 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie oraz obowiązek zapłaty kosztów postępowania w całości.
Przestępstwo wpływania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na dane  informatyczne z art. 287§1 kodeksu karnego – zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy  do 5 lat, a uzyskanie dostępu do informacji nieprzeznaczonej dla sprawcy poprzez ominięcie zabezpieczeń  zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności.
Akt oskarżenia skierowany został do Sądu Rejonowego w Ostrołęce.    
 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
                            
Maciej Meler